Hvert fjerde vandløb forurenet med zink fra svinegylle

NATUR – Hvert fjerde danske vandløb indeholder for meget zink, og det meste kommer fra svinegylle, viser en undersøgelsen, udført for Miljøstyrelsen.

Hvert fjerde vandløb er forurenet med zink, og det meste kommer fra svinegylle. Foto: Colourbox

En undersøgelse udført for Miljøstyrelsen fastslår, at cirka 25 procent af de danske vandløb indeholder så meget zink, at det risikerer at skade dyrelivet. Også på markerne risikerer vi store problemer i fremtiden på pga. forbruget til svin.

Det skriver netmediet ing.dk.

Ifølge Ingeniørens netmedie er det ikke mindre end hvert fjerde danske vandløb, som indeholder mere zink end den grænse, som EU’s krav til vandkvaliteten foreskriver. Det viser en undersøgelse, som forskere fra Aarhus Universitet har udført for Miljøstyrelsen.

Undersøgelsen konkluderer også, at for de vandløb, der ligger ved landbrugsjorde, stammer 80 til 90 procent af zinken fra svinegylle.

LÆS OGSÅ: Tungmetaller i svinegylle forurener markerne

Hævet over enhver tvivl
- Det er hævet over enhver tvivl, at zink og kobber kommer ud i store mængder på landbrugsjord med gyllen, siger seniorforsker John Jensen fra Aarhus Universitet, som har skrevet rapporten.

Mens mængden af kobber viser sig ikke at udgøre et stort miljøproblem i vandløbene, har zink derimod som tungmetal en række giftighedseffekter.

De vandlevende organismer kan for eksempel ændre adfærd, vokse dårligere, få mindre eller dårligere yngel eller blive mindre modstandsdygtige over for andre stressfaktorer. Ikke alle dyr er lige følsomme. Forskerne mener f.eks., at små dyr som dafnier er mere følsomme end store fisk.

Rapporten indeholder ikke en komplet kortlægning af zink i de danske vandløb, men giver snarere et første, groft skøn. Zink er målt i vandmiljøet i en årrække, men kun i sin totale mængde. Imidlertid er kun en del af metallet på en form, hvor det kan optages af levende organismer, og det er første gang, at denne biotilgængelige del af zinken er estimeret i danske vandløb.

Zink øger risikoen for resistens
Forbruget af zink i den danske produktion af svin har længe været et kritikpunkt i forbindelse med debatten om de antibiotikaresistente MRSA-stafylokokker. Zink øger nemlig risikoen for resistens.

Rapporten indeholder en fremskrivning af koncentrationen af biotilgængeligt zink på danske marker, der bliver gødet med svinegylle. Ifølge den vil mere end 95 procent af markerne, som modtager gylle fra de grise, der netop er fravænnet die, om 25 år overskride den grænse, hvorover zinken risikerer at skade livet på og i jorden.

Problemet er størst på sandede jorde, hvor 5-10 procent risikerer at overskride nuleffektniveauet, skriver Ingeniøren.

Læs hele artiklen på Ing.dk: Hvert fjerde danske vandløb har for meget zink, og det meste kommer fra svinegylle

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: