Kritiker: Martin Merrild pynter sig med falske fjer

LANDBRUG – Formanden for Landbrug & Fødevarer pynter sig med falske fjer. Martin Merrilds hyrdebrev til medlemmerne er fyldt med grove fordrejninger og direkte udeladelser, der kun tjener til at formidle et usandt billede af de danske svineproducenter og deres kamp for at dæmpe forbruget af antibiotika, skriver Kjeld Hansen.

FAO fremhæver dansk griseproduktion som internationalt forbillede, kan man blandt andet læse på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Af Kjeld Hansen, journalist og forfatter

Krigen mellem formanden for Landbrug & Fødevarer og de danske mediehuse blev optrappet ganske voldsomt, da L&F-formand Martin Merrild sendte sit ugentlige hyrdebrev ud til medlemmerne den 22. februar.

I barske vendinger bebrejdes politikere og navngivne medier som Berlingske og Danmarks Radio, at man har valgt at ignorere »den verdensomspændende ros af dansk griseproduktion« som angiveligt skulle være offentliggjort af FN.

Men Martin Merrild risikerer at falde som første offer for sin egen hårdtslående retorik, hvis mediefolkene giver hans hyrdebrev et faktatjek.

Brevet er fyldt med grove fordrejninger og direkte udeladelser, der kun tjener til at formidle et usandt billede af de danske svineproducenter og deres kamp for at dæmpe forbruget af antibiotika.

Allerværst er det, at den påståede uafhængige »FN-rapport« i virkeligheden er udarbejdet helt overvejende af Landbrug & Fødevarer selv.

Her er rapporten, som de danske fagpersoner har skrevet sammen.

Forsiden af den 56 sider lange publikation, der er udgivet af FAO og Ministry of Environment and Food of Denmark.

Ingen FN-eksperter
Her skal gives en række eksempler på Martin Merrilds grove propaganda:

Hyrdebrevet har overskriften »FN: Dansk griseproduktion er internationalt forbillede.«

Det er ikke sandt. Rapporten er udgivet af FAO og Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark.

I underrubrikken skriver Merrild: »FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO fremhæver den danske griseproduktion som et forbillede i at reducere antibiotikaforbruget og håndtere udfordringer med resistente bakterier.«

Det er heller ikke sandt.

FN-organisationen FAO gør det udtrykkelig klart allerede på side 2, at der er tale om et informations-produkt, og at «the views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO or FVST.»

Man fralægger sig altså ethvert ansvar for alle påstande og konklusioner i produktet. Forfatterne står alene med ansvaret. Og hvem er så de? Uafhængige internationale eksperter fra FAO og FN? Nix.

Det fremgår af side 4, at produktet er skrevet sammen af 11 danske videnspersoner indenfor svineproduktion. Heraf kommer de tre fra L&F og tre andre fra svinedyrlægernes faglige organisation.

Her er listen:

  • Landbrug & Fødevarer: Jan Dahl, Trine Vig, Nicolai Rosager Weber
  • Den Danske Dyrlægeforening: Carsten Jensen, Ken Steen Pedersen, Vibe Pedersen Lund
  • Miljø- og fødevareministeriet: Pia Jul og Elisabeth Okholm Nielsen
  • Statens Serum Institut: Ute Wolf Sönksen
  • DTU: Flemming Bager, Karl Pedersen

Det er disse 11 bidragydere, der har skrevet rapporten, men det oplyses intet steds, hvem der har bidraget med hvilke påstande og synspunkter. Miljø- og fødevareministeriet er medudgiver af informations-produktet og har formentlig betalt for udarbejdelsen, samtidig med at ministeriet har haft to medarbejdere til at deltage i udarbejdelsen.

Det eneste »FN-bidrag« stammer fra FAO-direktør Juan Lubroth. Han har skrevet et rosende forord, men det er altså på grundlag af disse 11 danske fagpersoners partsindlæg.

Ganske vist påstår Martin Merrild, at rapporten er udtryk for »utallige internationale forskeres blåstempling af dansk griseproduktions indsats«, men det er helt hen i vejret.

Nogen uafhængig redegørelse eller beskrivelse er der ikke tale om, og det synes FAO-direktør Juan Lubroth at være helt på det rene med. Han indleder sit forord med selv at gøre opmærksom på, at:

»This report describes an arduous campaign to limit the use of antimicrobials – specifically antibiotics – in the Danish swine-producing sector. Readers may interpret the conclusion as a promotion of the swine industry in Denmark. This is not the case; rather it is an example of one country’s experience addressing antimicrobial resistance (AMR) in the swine sector.«

Retorisk er det værd at bemærke, at FAO-direktøren formentlig selv fornemmer, at der er noget uldent ved rapporten. Hvorfor skulle han ellers skrive denne besværgelse: »Readers may interpret the conclusion as a promotion of the swine industry in Denmark. This is not the case.«

Ovenstående figur fra rapporten dokumenterer det beskedne fald i forbruget af antibiotika, som de danske fødevaremyndigheder har gennemtvunget siden 2009, hvor man indførte »Gult Kort«-ordningen. Kilde: Danmap.

Merrild alene i verden
Til slut lufter Martin Merrild sin opsparede frustration over medierne. Han skriver:

»Hvor er de gode mediehistorier?«

Endnu engang kan vi dog konstatere, at mens medierne gerne griber kritiske historier om landbruget uden alt for stærke faglige fundamenter, er interessen for at fortælle positive historier mærkbart mindre – på trods af vi her har utallige internationale forskeres blåstempling af dansk griseproduktions indsats. End ikke på DR’s tekst-tv var der i går fundet plads til historien.

Det er heller ikke mange politikere, der vælger at være stolte af dansk produktion og den positive udvikling.

Vi fastholder optimismen og formoder, DR, Berlingske og andre har gemt den verdensomspændende ros af dansk griseproduktion til deres avissider og sendeflader i weekenden. Og mandag morgen vil politikere forhåbentlig finde en mikrofon og rose indsatsen.

I mellemtiden kan du trykke »synes godt om” på min facebook-side eller på adm. direktør Anne Arhnungs. Der er godt gang i debatten, og har du lyst til at fortælle lidt fra virkeligheden, så gå gerne ind og kommentér.«

Hvad siger andre landmænd?
Landbrug & Fødevarer står ganske alene med sin begejstring over »FN-rapporten«. Interesseorganisationen Danske Svineproducenter har overhovedet ikke kommenteret informations-produktet, og heller ikke protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug har ofret et eneste ord på rapporten.

Det samme gælder den store landmandsejede svinekødskoncern Danish Crown. Martin Merrilds voldsomme propaganda er dog næppe faldet i god jord hos koncernchefen Jais Valeur, der står for en anderledes positiv linje i forhold til offentligheden.

Det er velkendt, at Danish Crown er ganske kritisk overfor den politiske linje hos Landbrug & Fødevarer.

Med en årlig omsætning på 62 milliarder kroner (2017) er Danish Crown den næststørste virksomhed, der er med til at finansiere Landbrug & Fødevarers lobbyindsats, og det vakte nogen opmærksomhed i august 2018, da brudstykker af koncernens forslag til ny »Public Affairs Strategy 2018« blev kendt.

Strategien rummede denne analyse af forholdet til Landbrug & Fødevarer:

»Danish Crown vender sig mod et mere moderne, grønt og bæredygtigt ansigt, mens den eksterne perception af L&F er, at de vender sig væk fra det grønne, moderne og bæredygtige (for eksempel med vedtagelsen af landbrugspakken og styrket kommunikation til baglandet). For at kunne udfolde sin nye fortælling skal Danish Crown revidere den interne organisering mellem sig selv og L&F.«

Videre hed det:

»Danish Crowns fremadrettede position vil kræve en stringent og håndfast styring med L&F, om hvordan de agerer på sager, som er inden for Danish Crowns interesseflade.« Operativt skulle det ske ved, at »Danish Crown og L&F udpeger en ’point of contact’ hver, hvor al kommunikation og koordinering fremadrettet vil gå igennem.«

Det er uvist, om kontaktpersonen fra Danish Crown har godkendt Martin Merrilds lån af de falske fjer fra FN.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: