Miljøministeren informerer ikke offentligheden

NATUR – Vildtforvaltningsrådet er flyttet fra Miljøstyrelsen til departementet. Siden har offentligheden ikke fået en eneste oplysning om rådets aktiviteter. Det er en eklatant overtrædelse af Offentlighedslovens § 17.

Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient

At den tidligere miljø- og fødevareminister var træt af offentlighedens ønsker om aktindsigt blev afsløret sidste år. Det resulterede i, at også informationerne til offentligheden begyndte at tørre ud.

Her fremdrages et aktuelt eksempel på ministeriets manglende informationer til offentligheden vedrørende Vildtforvaltningsrådet. Et råd, der afgiver indstillinger til miljø- og fødevareministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt- og vildtforvaltning efter ønske fra ministeren eller departementet.

Informationer om Vildtforvaltningsrådets dagsordener blev tidligere lagt ud på miljøstyrelsens hjemmeside, inden møderne blev afholdt. Det ændrede sig i 2018, og siden marts måned er der overhovedet ikke lagt noget ud på ministeriets hjemmeside om rådets aktiviteter med den begrundelse, at Vildtforvaltningsrådet pr. 16. april 2018 er blevet flyttet fra Miljøstyrelsen til departementet, og at departementet ikke har nogen hjemmeside(!)

Overtrædelse af Offentlighedsloven
Det betyder, at der nu er blevet afholdt to møder i rådet uden, at der er udsendt oplysninger til offentligheden om dagsorden eller bilag til møderne. Det er en eklatant overtrædelse af Offentlighedslovens § 17, hvor man kan læse:

Stk. 1. En forvaltningsmyndighed skal på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed.

Stk. 2. En forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den informationspligt, der følger af stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder for ministerielle departementer og underliggende styrelser og direktorater og uafhængige nævn og råd samt den centrale forvaltning i kommunerne og regionerne

Gad vide, hvor længe den nye miljø- og fødevareminister vil blive ved med at tilbageholde oplysninger for offentligheden? For skal der være en offentlig debat om natur og miljø, må det mindste krav vel være tilgængelige informationer om, hvad der foregår i blandt andet råd og nævn.

Hvornår agter ministeren at leve op til Offentlighedslovens §17 meget klare krav om offentlighed?

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: