Lukning af dambrug giver frit løb for fisk

VANDLØB – Lukning af ældre dambrug fjerner 20 spærrende opstemninger i danske vandløb, så fiskene frit kan passere. Danmarks Sportsfiskerforbund er begejstret.

Aldre dambrug bliver lukket, og det skaber fri passage for fiskene.

Inden længe vil der være skabt fri passage for fisk og smådyr i Idom Å ved Holstebro, når det sidste dambrug i åen nedlægges. Det forbedrer den naturlige vandstrømning og giver bedre muligheder for, at fiskene i åen kan formere sig.

Idom Å er bare et af 20 steder, hvor ældre dambrug frivilligt bliver taget ud af drift mod erstatning til ejerne. Det sker efter miljøminister Kirsten Brosbøl i efteråret 2014 afsatte 20 millioner kroner til opkøb af ældre dambrug.

En række jyske kommuner blandt andre Thisted, Varde, Holstebro, Billund og Vejle har gjort brug af ordningen. Det betyder, at der i alt nedlægges 20 dambrug til gavn for naturen og miljøet.

- Opkøbsordningen er endnu et skridt i den rigtige retning for et bedre vandmiljø i Danmark. Fisk som laks og ørreder vil møde færre forhindringer i åerne til glæde for lystfiskerne, og færre næringsstoffer vil belaste vandmiljøet som følge af fiskeproduktion, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Frivillige lukningsaftaler
Det er kommunerne, der har lavet frivillige aftaler med dambrugsejere om lukningerne med penge fra Miljøministeriet, og beløbene til de enkelte dambrug varierer fra 70.560 kroner – 3.601.660 kroner. Opkøbene vil ikke berøre højteknologiske dambrug og vil derfor ikke være begrænsende for vækst for dambrugserhvervet på landsplan.

- Det er en fornøjelse at gøre sig umage med at finde gode og bæredygtige løsninger, når ansvarlige politikere tager ideerne til sig og fører dem ud i livet, siger formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen.

Ifølge ham er ordningen en meget stor succes.

- Dambrugsejere udtrykker tilfredshed, lokalpolitikere udtrykker tilfredshed og sammen med andre grønne organisationer er vi i Danmarks Sportsfiskerforbund yderst tilfredse med, at der nu forsvinder 20 spærrende opstemninger i danske vandløb. De er nemlig den største barriere for de vilde fiskebestande, og for at vi som samfund kan opfylde de kommende miljømål i forhold til fisk i vores vandløb, siger han.

Flere på vej
Ordningen til opkøb af ældre dambrug var en ekstraordinær bevilling i 2014.
Men i udkastet til vandområdeplanerne for 2015-2021, som er i høring nu, forventer Miljøministeriet, at der afsættes 50 millioner kroner til en videreførelse af opkøbsordningen. Det skal ske for at reducere påvirkninger fra dambrug.

- På sigt vil der blive fjernet endnu flere spærringer, for det er et meget effektivt middel til at forbedre vilkårene for fisk og dyreliv i åerne. I de kommende vandområdeplaner lægger vi op til, at kommunerne kan opkøbe yderligere dambrug og med erfaringerne fra denne ordning, tror jeg, at det bliver uproblematisk at indgå nye frivillige aftaler, siger Kirsten Brosbøl.

Naturstyrelsen modtog 28 ansøgninger, som levede op til kriterierne til et samlet beløb på ca. 34 millioner kroner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: