Villestrup Å fyldt med store havørreder

NATUR – Der er historisk mange ørreder i Villestrup Å, der løber ud i Mariager Fjord i Himmerland, viser ny optælling. Syv dambrug er fjernet, så fiskene nu frit kan vandre  mellem fjord og å.

Historisk mange havørreder spæller i Villustrup Å, efter at de sidste dambrug og spærringer er blevet fjernet. Foto: Naturstyrelsen / Peter A. Larsen

For tyve år siden var det nærmest umuligt at opdrive en eneste havørred i den 14 kilometer lange Villestrup Å i Himmerland. Men i dag er åen fyldt med med fuldvoksne havørreder, vise en ny optælling.

DTU Aqua har netop opgjort bestanden til cirka 3.500 havørreder. Det svarer til 250 fisk per kilometer.

Udviklingen er sket i takt med, at spærringer ved de sidste dambrug er blevet fjernet, og at åen er blevet genetableret, som den var oprindeligt.

Det betyder, at de mange ørreder fra Mariager Fjord frit kan vandre mellem fjord og å, og at at havørredbestanden nærmest er eksploderet.

Det hjælper at fjerne dambrug
Åen ligger i dag i den europæiske superliga, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Succesen fra Villestrup Å viser med al tydelighed, at det batter at få opkøbt de mange ældre dambrug, så spærringer i vandløbene bliver fjernet, og fiskene kan svømme frit. Det giver en spræl-levende å med mange flere fisk, som ikke mindst vil være til stor glæde for lokale lystfiskere, der får bedre mulighed for at få en fin fangst med hjem, siger han.

Mange flere fisk på vej
Hvis alt går vel, er der mange flere fisk på vej i de danske åer og fjorde. For nylig afsatte ministeren knap 47 millioner kroner til opkøb af ældre dambrug frem til 2021, så kommunerne har mulighed for at indgå frivillige opkøbsaftaler med lodsejere.

- Når vi flytter dambrugsproduktionen over på større og mere miljøeffektive anlæg, giver det ikke alene mulighed for at producere flere fisk for en langt mindre miljøbelastning. Det giver også flere fisk i åer og fjorde, ligesom vi har set det med Villestrup Å, siger Esben Lunde Larsen.

FAKTA: Havørreder i Villestrup Å

 • I efteråret vandrer havørreder fra Mariager Fjord op i Villestrup Å for at gyde deres æg på grusede vandløbsstrækninger.
 • Fiskeynglen lever de første par år i åen, hvorefter de trækker ud til Mariager Fjord, hvor de vokser sig store.
 • De mange spærringer ved dambrug i Villestrup Å har forhindret denne vandring og ødelagt mange af levestederne i åen.
 • Naturprojekter til forbedring af Villestrup Å blev igangsat af Nordjyllands Amt i midten af 90-erne.
 • I 2007 overtog Naturstyrelsen opgaven med genopretning af åen. Det lykkedes at skaffe et tocifret millionbeløb, så de resterende syv dambrug kunne nedlægges.
 • I perioden 2007-2012 blev spærringerne fjernet og åen lagt tilbage, som den var oprindeligt.
 • I 2014 fandt Naturstyrelsen i Villestrup Å den største tæthed af ørredyngel, der nogensinde er målt i et dansk vandløb – 2.700 små ørreder på en 100 meter lang strækning.
 • Tidligere tællinger fra DTU Aqua har vist, at antallet af små ørreder, der vandrer fra Villestrup Å ud i Mariager Fjord, steg markant fra 1.665 stk. i 2004 til 26.210 stk. i 2015.
 • Den nye tælling af DTU Aqua er en opgørelse over de voksne havørreder, som vender tilbage til åen.

Den voksne bestand af havørred i Villestrup Å er steget siden 1996:

 • 2016: 3.500 ørreder
 • 2009: 1200 ørreder
 • 2004: ca. 330-340 ørreder

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: