630 millioner skal skabe liv i danske vandløb

NATUR – 3.500 kilometer vandløb skal have mere liv, og regeringen har nu øremærket 630 millioner kroner til at skabe bedre levevilkår for fisk, planter og bunddyr i danske vandløb og åer.

Kommunerne kan få tilskud til at plante træer langs åernes brinker, genslynge vandløb, fjerne spærringer i vandløb og lægge gydegrus ud. Foto: Colourbox

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen erkender tilsyneladende, at det danske vandmiljø har har brug for hjælp og er parat til at investere 630 millioner kroner for at give planter og fisk bedre vilkår i den danske natur, hvor landbrugsdriften omfatter næsten to tredjedele af arealet.

Vandmiljøet skal have et løft, så blandt andet havørreder, døgnfluer og vandranunkler får bedre levevilkår. Derfor har landets kommuner siden 1. august haft mulighed for at søge om tilskud til restaurering af vandløb.

Tilskud til 11 tiltag
Med ordningen kan kommunerne få tilskud til i alt 11 forskellige tiltag, fx at plante træer langs åernes brinker, genslynge vandløb, fjerne spærringer i vandløb og lægge gydegrus ud. På den måde kan der blive skabt bedre vilkår for både fisk, smådyr og planter i mere end 3.500 kilometer vandløb, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

- Vi skal have hævet vandkvaliteten i åer og vandløb, så fisk, smådyr og planter trives bedre. Det sætter vi turbo på nu. Kommunerne kan få penge til blandt andet at fjerne gamle opdæmninger, lave okkerrensningsanlæg eller ligefrem genslynge åer. Det er indsatser, der for alvor vil gavne vandmiljøet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Han henviser til vandområdeplanerne, der blev lanceret inden sommerferien. Af dem fremgår det, at opgaven med restaurering af vandløb skal kunne finansieres gennem en tilskudsordning.

EU betaler 25 procent
Der er afsat i alt 630 millioner kroner til ordningen. 25 procent kommer fra EU’s Hav- og Fiskerifond. Resten skal finansieres af kommuner, regioner og af statskassen.

I perioden 2012-2015 har kommuner og stat i samarbejde gjort sig en lang række erfaringer med vandløbsrestaurering. Den nye ordning bygger videre på disse erfaringer.

Landets kommuner og i alt 23 lokale vandråd bestående af landbrugsorganisationer, grønne organisationer mv. er kommet med forslag til nye lokale vandløbsprojekter.

- Det er ofte i lokalområdet, man ved, hvordan man kan forbedre vandmiljøet. Og derfor har det været vigtigt at få kommuner og vandråd med på banen. Det er lykkedes rigtig godt, mener Esben Lunde Larsen.

Søg tilskud inden 20. september
Der kan søges tilskud til vandløbsrestaurering fra 1. august til 20. september 2016 og derefter to gange årligt frem til 2021. Læs mere om tilskudsordningen på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside. Man kan søge tilskud via NaturErhvervstyrelsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: