Luftforurening ekstremt farligt

LUFTFORURENING – Folk med hjerteproblemer er særligt udsatte og kan dø af luftforurening, dokumenterer ny international undersøgelse.

Luftforurening er det alvorligste miljøproblem og koster årligt tusindvis af mennesker livet. /Foto: Colourbox

Har du et svagt hjerte, risikerer du hjertesvigt og i værste fald at dø, hvis du bor eller færdes i områder, hvor luftforureningen er værst. Kinas hovedstad Beijing er en af de mest forurenede storbyer i verden, men også i London og København har man målt meget høje niveauer af luftforurening.

Resultaterne fra undersøgelsen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Forskerne har brugt data fra 35 undersøgelser og omfatter 12 lande og viser, at kulilte og kvælstofdioxid er de mest farlige, men også helt fine partikler fra udstødningen fra busser og tunge køretøjer ryger helt ned i lungerne og i blodet, hvis man befinder sig på udsatte steder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: