Slut med de mest forurende lastbiler i store byer

MILJØ -Luften i de fem største danske byer bliver renere, når miljøzonerne skærpes fra sommeren 2020, lover Ellemann-Jensen. Han vil i dag fremsætte et lovforslag, som strammer miljøkravene til lastbiler, busser og varebiler, der vil køre i de større danske byer.

De fleste EU-lande har miljøzoner med skærpede krav til fx dieselbiler. Her et skilt fra Storbritannien.Foto: Gustav Bech

Der bliver færre gamle forurenede dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i de fem største danske byer fra sommeren 2020.

Regeringen fremsætter i dag et lovforslag, der giver mulighed for at stramme miljøzonerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, så ældre lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang, med mindre de har monteret et partikelfilter, der nedsætter forureningen.

Man regner med, at vejtransporten er kilde til ca. 30 procent af de samlede NOx -udledninger og ti procent af partikeludledningen i Danmark. I stærkt trafikerede gader i myldretiden er andelen endnu højere.

Lovforslaget er en del af regeringens klima- og luftudspil og vil kunne reducere den samlede udledning af sodpartikler fra trafikken i de store byer med op til en fjerdedel, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi skal have renere luft i vores byer. Luftforurening er kilde til tabte leveår, sygdomstilfælde og er en daglig gene for mange, ikke mindst i de største byer. Miljøzonerne er ikke blevet opdateret i ti år og er derfor stort set uden effekt i dag. Nu strammer vi reglerne for, hvilke køretøjer, der har adgang, og det vil kunne mærkes på den luft, vi indånder, siger han.

Gamle dieselosere må køre med partikelfilter
Miljøzonereglerne vil blive strammet trinvist. Fra 1. juli 2020 må lastbiler og busser ikke være ældre end fra 2009, mens varebiler ikke må være ældre end fra 2007, hvis de vil køre i miljøzonerne, medmindre de har et partikelfilter.

De fysiske miljøzonemærker vil blive afskaffet og erstattet af et digitalt håndhævelsessystem for at lette de administrative byrder for erhvervslivet. Den endelige model er ikke fastlagt og vil blive fremsat i et selvstændigt lovforslag senere på året.

Ønsker kommunerne ikke at stramme kravene i miljøzonerne, kan de vælge at nedlægge zonerne.

Partikelfilter for at få adgang til miljøzoner
Køretøjer, der ikke lever op til datokravene, kan på linje med de gældende regler lov få adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter. Varebiler med partikelfilter vil samtidig undgå den årlige partikelfilterafgift.

Skærpelse af miljøzonekravene til de tunge køretøjer og varebiler forventes at reducere den samlede partikelforurening fra bilernes udstødning med 25 procent og reducere NOx-udledningen fra udstødningen med fem procent.

Fakta: Stramningen af miljøzonerne for dieselkøretøjer i tre trin:

Fra 1. juli 2020

  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller være nyere.
  • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller være nyere.

Fra 1. juli 2022

  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller være nyere
  • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller være nyere.

Fra 1. juli 2025

  • Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller være nyere.

Kilde. Miljø- og Fødevareministeriet

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: