Motorløb skaber massiv luft- og støjforurening

MILJØ – Det Økologiske Råd var med for at måle luftforureningen ved de omkringliggende ejendomme, da motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix i weekenden blev afholdt i København. Forurenings- og støjniveauerne var ekstreme.

Det var et støjt- og forureningshelvede, da der i weekenden blev afholdt motorløb i København.

Det er spændende at se de mange flotte biler give den gas og køre forbi i høj fart, når racerløbet Copenhagen Historic Grand Prix bliver afholdt, men de gamle racerbiler er også stærkt forurenende og samtidigt ekstremt larmende. Det skaber store gener for beboerne i området.

- Luftforureningen under løbet stiger 50-100 gange i forhold til det daglige niveau i området, og kombineret med et ekstremt støjniveau gør motorløbet det svært for mange lokale at kunne opholde sig i deres eget hjem, siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

- Så selvom det kan være en god oplevelse for mange, at tage til et motorløb midt i København, harmonerer afholdelsen af løbet rigtig dårligt med Københavns Kommunes ønske om at være en grøn hovedstad. Ekstremt forurenende aktiviteter skal naturligvis undgås i tæt bebyggelse. Derfor bør løbet flyttes ud af byen, hvor det vil genere meget færre mennesker, foreslår han.

Alternativt mener Det Økologiske Råd, at der kan holdes et løb for elbiler i København, da de også accelererer hurtigt, men ikke udleder luftforurening og støjer meget mindre. Det ville desuden være helt i tråd med hovedstadens grønne image.

Beboerne i området vil gerne af med motorløbet
At motorløbet er til gene for mange beboere i området, bliver man ikke i tvivl om, hvis man taler med Sven Guttormsen, som er repræsentant for 170 husstande, hvoraf nogle ligger blot 5 meter fra banen.

- Motorløbet giver støj, bilos og afspærringer. Her er København blevet en forretning for skøre events og ikke en by for de borgere, der bor her, siger han.

Også Hanne Meyersam, der bor lige ud til motorbanen, er ikke glad for løbet:

- Min nabo og hendes mand har nogle år lejet en lejlighed for at slippe væk. Hun er læge og har nattevagt, så hun skal sove om dagen, hvilket hun ikke kan i støjen. Hun efterlader mig altid hendes hørerværn, når hun flygter, fortæller Hanne Meyersam.

I Københavns Kommune er teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, enig i kritikken og bakker Det Økologiske Råd op.

- København skal have en stor variation af events. Men vi bør satse på arrangementer, der støtter op om byens profil, eksempelvis inden for miljøpolitikken. Og det er bestemt ikke tilfældet med et motorløb som Copenhagen Historic Grand Prix. Derfor er jeg glad for, at der endnu engang bliver sat fokus på de miljømæssige konsekvenser, siger borgmesteren.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: