Det bliver nemt at køre grønt og lydløst i Europas storbyer

TRANSPORT – Bybilsordningen GreenMobility og energiselskabet E.ON går sammen om at afdække mulighederne for at udrulle ladenetværk og elektriske bybiler i en række europæiske byer.

GreenMobility og E.ON har sat sig et fælles mål om, at man i 2021 skal man kunne køre i elektriske bybiler i 20 storbyer i Europa.

Siden 2016 har det været muligt at hoppe ind i en af GreenMobilitys elektriske delebiler i København. Det har mindsket trængslen, forbedret luftkvaliteten og gjort det nemmere at komme rundt i byen. Efter københavnsk forbillede forener selskaberne nu indsatsen for at udbrede den elektriske delebilsordning til resten af Europa.

Det oplyser de to virksomheder i en fælles pressemeddelelse.

- I 2021 skal man kunne køre i vores bybiler i 20 byer i Europa. Sammen med en stærk europæisk strømleverandør som E.ON har vi et ideelt grundlag til at starte GreenMobility op også i byer, hvor der ikke i forvejen findes lade-infrastruktur, siger Torben Andersen adm. direktør hos GreenMobility.

I København, hvor GreenMobility i dag har 400 bybiler, lader bilerne op på E.ONs ladenetværk og samarbejdet skal nu tages med ud i Europa, hvor efterspørgslen på elektriske bybiler stiger.

- Samtlige storbyer har problemer med både trængsel og luftforurening, og flere europæiske byer har allerede besluttet at udfase dieselbiler eller indføre miljøzoner. Derfor er elektriske bybilsordninger ideelle. De løser trængselsproblemerne og elbilerne har ingen udstødning eller støj, siger Tore Harritshøj, adm. direktør for E.ON Danmark og E.ONs nordiske mobilitetsforretning.

Han pointerer, at al strøm i E.ONs offentlige ladenetværk kommer fra vedvarende energikilder.

Elbiler mindsker luftforurening og trængsel
Nye tal fra Det Europæiske Miljøagentur viser, at langt de fleste europæiske byboere er udsat for al for høj luftforurening. Miljøagenturet vurderer, at luftforureningen er skyld i 428.000 tidlige dødsfald i Europa om året. Selvom luftkvaliteten i Nordeuropa generelt er bedre end i Sydeuropa, er udledningen af sundhedsskadelige gasser og partikler stadig for høj flere steder.

Siden 2010 har Danmark overskredet EU’s luftkvalitetsregler, særligt på grund af den københavnske luftkvalitet, som er fyldt med sundhedsskadelige NOx-gasser.

- Elektriske bybiler udleder ikke sundhedsskadelige gasser såsom NOx og CO2 under kørsel, og bybiler er derfor med til at forbedre luftkvaliteten i byer. Faktisk sparede bybilerne København for ca. 350 tons CO2 i 2017 og må derfor siges at være et vigtigt redskab for byer i deres bestræbelse på at nå klimamål, siger Torben Andersen, adm. direktør for GreenMobility.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: