Regeringen vil skrotte gamle brændeovne og dieselbiler

KLIMA – Regeringen lancerer i dag luft- og klimaudspillet ’Sammen om en grønnere fremtid’. Udspillet indeholder en lang række initiativer, der skal skabe renere luft i vores byer og bedre miljø i Danmark.

Flere elbusser og lastbiler på biogas skal reducere luftforureningen i København og andre store byer.

Skrappere miljøzoner, skrotning af gamle dieselbiler og lavere ammoniakudledning fra landbruget. Det er nogle af hovedpunkterne i regeringens nye luft- og klimaudspil Sammen om en grønnere fremtid, der i dag blev lanceret på åben gade midt i København med en hæs statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen.

Samlet set har Miljø- og Fødevareministeriet 14 initiativer i regeringsudspillet. Initiativerne skal sikre, at der kommer gang i den grønne omstilling både i byerne, på landet og til havs – og at vi kan få renere luft i Danmark, fortæller miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi skal sørge for, at der er et incitament til at være med til at gøre Danmark mere grønt. Som regering kan vi have mange ambitioner, men i sidste ende er det et fælles projekt for hele Danmark, hvis vi vil røg, støj og møg til livs, siger han.

- Vi sætter nu ind mod røg, støj og møg i Danmarks større byer for at beskytte danskernes helbred. Vi vil skabe renere luft i de store byer med skærpede miljøzoner, så vi undgår gamle forurenende lastbiler, busser og varebiler i gaderne. Vi indfører skrotningspræmie på gamle dieselbiler og på brændeovne, så vi kan få nye og mindre forurenede modeller på markedet. Til havs vil vi jagte skibe, der snyder med brændstoffet, for at hindre svovlforurening i luften over Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han kalder udspillet »den hidtidige mest ambitiøse plan for at få reduceret luftforureningen i Danmark«.

- Vi kommer med en lang række økonomiske og andre tiltag. De skal bidrage til at accelerere Danmark til en grønnere fremtid i 2030. For at skabe renere luft i vores byer forhøjer vi nu midlertidigt skrotpræmien for de ældste dieselbiler, og vi giver kommunerne mulighed for skærpede miljøzonerne i fem største danske byer.

 

FAKTA: Konkrete initiativer i regeringens klimaplan

Samlet set er der på Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde afsat 375 millioner kroner frem til 2022 til følgenede initiativer i luft- og klimaudspillet:

 • Ren luft i de store byer – skrappere miljøzoner
 • Højere skrotpræmie til gamle dieselbiler
 • Det skal være slut med NOx-snyd for lastbiler
 • Mere miljøvenlig krydstogtturisme i Østersøen
 • Overvågning af svovludledning i danske farvande
 • Mindre ammoniak til luften fra landbruget
 • Luft- og klimavenligteknologi i svinestalde
 • Styrket klimaforskning
 • Fremme af præcisionslandbrug
 • Jordfordelingsfond med fokus på miljø, klima og natur
 • Partnerskaber med erhvervet
 • Gamle brændeovne skrottes ved ejerskifte af bolig
 • Skrotpræmie til gamle brændeovne
 • Strammere krav til klimaskadelige gasser i køleanlæg

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: