Lossepladser skal begraves

AFFALD – Alle EU-lande mister i dag en masse værdier, fordi affald ligger på lossepladser eller brændes af. Det vil Kommissionen gøre op med i et nyt affalds-forslag, som EU´s miljøministre i dag diskuterede på rådsmødet i Luxembourg den 28. oktober 2014.

Komissionen foreslår, at deponering af affald udfases til et minimum i 2030. Danmark deponerer i dag kun sammenlagt ca. seks procent af vores samlede affald. Foto: Colourbox

Hvert år producerer EU´s medlemslande 2,5 mia. tons affald. Kun omkring 40 procent bliver genanvendt, mens 37 procent ligger på lossepladser og 23 procent bliver brændt af.

Ifølge Kommissionen betyder det, at 500 mio. tons råmaterialer hvert år kunne genanvendes til fordel for miljøet og Europas virksomheder.

- Det skal ikke give mening at brænde eller begrave affald, når det har en værdi, siger EU´s miljøkommissær Janez Potocnik om baggrunden for forslaget, der også skal fremme nye grønne job i Europa.

Danmark uden affald
De samme tanker ligger bag regeringens ressourcestrategi “Danmark uden affald”, der blandt andet har som mål at genanvende dobbelt så meget husholdningsaffald i 2022 som i dag.

Miljøminister Kirsten Brosbøl hilser derfor forslaget velkommen.

- Det er et nødvendigt og vigtigt forslag for at bringe EU nærmere en cirkulær økonomi, siger hun.

- Forslaget ligger i god forlængelse af regeringens arbejde med at begrænse affald. Affald er spild af værdier, og vi skal genbruge meget mere end i dag, understreger miljøministeren.

Komissionen foreslår, at deponering af affald udfases til et minimum i 2030. Danmark deponerer i dag kun sammenlagt ca. seks procent af vores samlede affald.

Affaldsforslaget vil berøre en række nationale regler og medføre en større revision af affaldslovgivningen. Regeringen vil derfor nu gennemføre en række grundige økonomiske konsekvensanalyser, før regeringen tager stilling til forslaget.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: