EU: 65 procent af affaldet skal genanvendes i 2030

AFFALD – EU’s pakke for cirkulær økonomi lægger pres på for en bæredygtig omstilling i Danmark, mener Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd.

Servicesektoren producerer næsten 2,4 millioner ton affald årligt. Det er dobbelt så meget som industrien.

EU-kommisionen præsenterede onsdag en såkaldt cirkulær økonomi-pakke, der skal være det første skridt i et opgør med vores brug-og-smid-væk-kultur.

Pakken indeholder blandt andet nye mål for fremtidens affaldshåndtering og skal skabe bedre sammenhæng mellem produktion, forbrug og affald. Der lægges op til, at 65 procent af hus-holdningsaffald og erhvervsaffald skal genanvendes i 2030.

Udspillet fra EU-Kommissionen sender et stærkt signal til medlemslandende om, at man ønsker en omstilling til cirkulær økonomi, mener Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd.

- Vi havde gerne set, at EU-kommissionen havde fastholdt deres tidligere mål om 70 procent genanvendelse, men det er stadig et stort skridt i den rigtige retning, når det handler om en bæredygtig omstilling af vores samfund, og måden vi forbruger og producerer affald på, siger miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening Sine Beuse Fauerby.

Mindre materialeforbrug i produktion
Kommisionens udspil er en revision at et udspil fra den tidligere kommionssion fra 2014. Udspillet lægger også op til, der i 2030 skal være 17-24 procent mindre materialeforbrug i produktion.

- Vi skal være bedre til at bruge de ressourcer, som vi allerede har. Produkter skal designes, så de holder længere og kan repareres. Det kræver, at vi samtidig sikrer, at der ikke bruges miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produkterne, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Pres på danske kommuner
I Danmark er der i dag et mål om genanvendelse af 50 procent af affaldet i 2022. Men langt fra alle danske kommuner er sikre på at nå i mål.

-Nogle danske kommuner er kommet rigtig langt, mens andre endnu ikke har lavet planer for, hvordan de vil nå målet om genanvendelse. EUs udspil giver de danske kommuner et vink med en vognstang om at komme i gang med at fremme genanvendelse, siger Sine Beuse Fauerby.

Kan forbedre rammmevilkår
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen siger, at hun støtter handlingsplanen fra EU.

- Cirkulær økonomi handler om at få maksimal værdi ud af vores ressourcer, og det er sund fornuft. Det betaler sig at tænke ind hele vejen fra produktdesign til affaldshåndtering. Som når Mærsk designer nye skibe, så de efter mange ture på havet nemt kan skilles ad og stålet sælges til genanvendelse til højest mulig værdi, siger ministeren.

Hun peger på, at store danske virksomheder allerede er godt i gang, når det gælder cirkulær økonomi. Virksomheder som Arla Foods, Carlsberg og Danish Crown arbejder allerede på at få mest ud af ressourcerne, da der er betydelige forretningsmuligheder i denne dagsorden. Det er både godt på bundlinjen og for miljøet, mener Eva Kjer.

- Vi skal have EU’s kæmpe marked til at virke på denne måde. Jeg ser frem til, at vi med denne pakke kan gøre det lettere for virksomheder at arbejde med genanvendelige materialer. Sådanne materialer skal ses som en vare, som virksomhederne kan sælge på markedet fremfor et affaldsproblem, man betaler for at slippe af med. Derfor ser jeg frem til Kommissionens forslag, som skal bidrage til at forbedre rammevilkårene for virksomheder der arbejder aktivt med at fremme den cirkulære økonomi i Europa, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Kommissionen har tidligere estimeret, at øget ressourceeffektivitet i hele værdikæden kan mindske materialeforbruget med 17-24 procent i 2030 og spare europæisk industri for €30 mia. Der er således gode muligheder for, at danske virksomheder kan bidrage med deres ekspertise indenfor cirkulær økonomi.

- Det er positivt, at vi nu får ens rammevilkår i EU. Fælles ambitiøse, men realistiske, mål for genanvendelse og et fælles EU mål for deponering kan fx både medføre, at vi får større værdi ud af affaldet og mere fair konkurrence i EU. Jeg ser frem til at drøfte Kommissionens udspil med mine kolleger og vil arbejde for at resultatet kommer til at gavne både dansk erhvervsliv og miljøet, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: