Vi skal blive meget bedre til at genanvende affald

MILJØ – I 2035 skal vi genanvende 65 procent af vores husholdningsaffald for at leve op til nye EU-mål som blev vedtaget i går. Danmark og resten af Europa skal op i gear.

Vores håndtering af affald og ressourcer har stor betydning for samfundsøkonomien. EU sætter nye mål for genanvendelse. Foto: Colourbox

Når du smider konservesdåser, æbleskrog og plastikbøtter i skraldespanden, ender en stor del af affaldet med at blive genanvendt til nye formål. Danmark genanvendte i 2015 46 procent af husholdningsaffaldet. Men vi skal gøre det endnu bedre.

EU’s ministerråd har netop vedtaget nye bindende mål for genanvendelse af affald og har dermed lagt kimen til en mere ressourceeffektiv affaldshåndtering i fremtidens Europa.

- Det er helt nødvendigt med fælles, ambitiøse mål, for vi skal alle sammen blive bedre til at genanvende ressourcerne. Og jeg oplever, at mange danskere er villige til at gøre deres del og er ivrige efter at bidrage, hvis de får muligheden. Det er jeg glad for, for alle skal med, hvis vi skal nå i mål, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Borgere, kommuner og erhvervsliv i spil
Det er ændringer til seks direktiver, der er i dag er vedtaget. De fastsætter fælles EU-mål for bl.a. affald, emballage og deponi. Som borger vil man generelt opleve, at der fremover bliver bedre muligheder for at sortere affald, kommunerne vil spille en stor rolle, og erhvervslivet bliver pålagt at sikre, at den emballage, de producerer, bliver genanvendt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Der er store miljømæssige gevinster ved at genanvende og bruge materialerne igen i nye produkter. På den måde undgår man at skulle udvinde og fremstille nye jomfruelige materialer. Danskerne vil gerne sortere affald, vi bliver bedre til det hvert eneste år, og det skal vi fortsætte med. Nogle af de nye målsætninger lever Danmark allerede op til, på andre bliver vi udfordret, men vi er godt rustet, siger han.

Fremover skal alle EU-lande desuden opgøre deres genanvendelse på samme, skrappe måde, hvor man kun kan tælle det med, som rent faktisk bliver genanvendt. Miljø- og fødevareministeriet er allerede i fuld gang med at gennemføre de nye EU regler i Danmark, og det arbejde ventes færdigt i 2020.

FAKTA om nye mål for affald i EU

 • Fra 2023 er der krav om separat indsamling af organisk affald.
 • Fra 2025 er der krav om separat indsamling af tekstiler.
 • Fra 2025 bliver det obligatorisk at have producentansvar på alle emballager.
 •  I 2025 skal 55 % af husholdningsaffald og lignende affald fra erhverv genanvendes.
 • I 2030 er målet, at 60 % af husholdningsaffald og lignende affald fra erhverv genanvendes.
 • I 2035 er målet, at 65 % af husholdningsaffald og lignende affald fra erhverv genanvendes.
 • I 2025 er målet, at 65 % af alt emballageaffald skal genanvendes.
 • I 2030 er målet, at 70 % af alt emballageaffald skal genanvendes.
 • Materialespecifikke genanvendelsesmål for hhv. plast-, træ-, metal-, aluminiums-, glas- og papir- og papemballager.
 • Hver medlemsstat må højst deponere 10 % husholdningsaffald i 2035.
 • Der bliver med aftalen øget fokus på forebyggelse af affald.
 • Der bliver fremadrettet kun én måde at beregne genanvendelse på, som opgør den reelt genanvendte affaldsmængde i stedet for mængden indsamlet til genanvendelse.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: