Klimatruslen vil ændre Nordens land- og skovbrug

KLIMA – Sådan møder vi klimatruslen og gør nordisk landbrug og skovbrug mindre sårbart, lyder det i invitationen til en workshop over to dage i København.

På en todages workshop bliver der mulighede for at dele erfaringer og og hører eksperternes bud på, hvordan nordisk landbrug og skovbrug kan tilpasses, så det bliver mindre sårbart over for klimforandringerne.

Skybrud, oversvømmelser, hedebølger, tørke og naturbrande. Klimaforandringerne kan allerede nu registreres og påvirker landbrug og skovbrug i Norden.

Det er på høje tid at begynde at tilpasse dyrkning og produktion – og det er smartere at gøre det sammen, mener en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd, der inviterer til en nordisk workshop i København.

Med erfaringer fra sidste sommers ekstreme tørke arbejder Nordisk Ministerråd for at forberede Norden til lignende situationer i fremtiden. Hensigten er at skabe en mere modstandsdygtig produktion i de primære erhverv og et mere effektivt beredskabssamarbejde.

Samler eksperter
Under en todages workshop i København samler Nordisk Ministerråd eksperter inden for klima, beredskab, landbrug og skovbrug, bioøkonomi og genressourcer. Det sker gennem Nordic Forest Research (SNS) og Nordic Agri Research (NKJ).

Den 28. februar er der fokus på landbruget. Arne Bardalen, specialrådgiver på NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), taler om, hvordan man kan sikre adgangen til mad, selv om klimaet forandrer forudsætningerne for landbruget. Der vil også være andre oplægsholdere i løbet af dagen.

På skovdagen 1. marts taler Marc Castellnou, Wildfire analyst fra universitetet i Lleida, om erfaringer fra skovbrande i Europa. Desuden vil Martin Vendelbo, sektionschef ved Beredskabsstyrelsen i Danmark, tale om samarbejdet på tværs af landegrænserne i forbindelse med skovbrande. Der vil også være andre oplægsholdere

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: