Regnvand kan skabe nye grønne byrum

KLIMA – Nyt interaktivt kort over skybrudsløsninger skal samle og give overblik for borgere, virksomheder og myndigheder i hovedstadsregionen. Se klimapladser, skybrudsrender, skybrudstunneler og grønne villaveje på kortet.

Et nyt interaktivt kort samler og giver et overblik over de mange skybrudsløsninger i HOFORs forsyningsområde.

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, præsenterer i dag et nyt interaktivt kort, der skal give et nemt og hurtigt overblik over de mange skybrudsløsninger, som beskytter Danmarks tættest befolkede region mod vandskader efter skybrud. Kortet bliver løbende opdateret med nye projekter.

Hovedstadsregionen har i flere år mærket konsekvenserne af klimaforandringerne, og skybrud er næsten blevet en årlig tilbagevendende begivenhed. Alle regionens kommuner er derfor for længst – hver for sig og i fællesskab – gået i gang med at beskytte regionens boligkvarterer, virksomheder, infrastruktur og mange kulturværdier mod oversvømmelser, oplyser HOFOR.

- Nu har vi skabt et interaktivt kort, der giver et hurtigt overblik. Klimapladser, skybrudsrender, skybrudstunneler og grønne villaveje er blandt de mange løsninger, der pt er ved at blive etableret eller allerede er realiseret, fortæller HOFOR, der understreger, at arbejdet med at skybrudssikre hovedstadsregionen kommer til at tage mange år.

20-årigt perspektiv
- Vi regner først med, at regionen er klædt på til fremtidens store regnmængder om 20 år. Derfor er vores interaktive kort levende. Hver gang vi får information om et projekt eller sætter spaden i jorden for at påbegynde et nyt, opdaterer vi kortet. Kortet viser således mange af de projekter, som allerede er realiseret, og de projekter, som vi helt konkret er i gang med at lave, forklarer HOFOR.

Fælles for mange af løsningerne er, at de ikke kun leder regnvandet væk, men samtidig skaber nye grønne byrum. Sankt Annæ Plads i det Indre København, Lørenskogsvej i Rødovre, Baunebakken i Hvidovre og Kongsholmparken i Albertslund er alle eksempler på, hvordan regnvandet kan udnyttes rekreativt.

FAKTA om Skybruds- og klimaløsninger i hovedstadsområdet

  • Kortet dækker skybrudsløsninger i HOFORs forsyningsområde – dvs. København, Dragør og seks kommuner på Vestegnen.
  • Kortet opdateres løbende med nye projekter og projekter, som måtte mangle.
  • Klimatilpasning af hovedstadsregionen vil tage mere end 20 år og omfatter flere hundrede store og små projekter. Alene i København er 350 projekter planlagt.

Kilde: HOFOR

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: