Ny klimaplan skal sikre mod voldsomt vejr

Klimaforandringerne er blevet til virkelighed. Derfor præsenterede regeringen i går en ny klimaplan, som indeholder ikke mindre end 60 initiativer. Ni ministerier er involveret.

Klimasikring er billigere end oversvømmelser. (Foto: Colourbox)

Regeringen er klar med en plan for klimasikring af Danmark. Den skal sætte rammerne, så borgerne undgår vand i kældrene, virksomheder ikke får ødelagt deres varelagre og butikker, og kommunerne ved hvilke initiativer staten kommer med.

Lørdag 2. juli 2011 er en dato, der står lysende klart for rigtig mange borgere i hovedstadsområdet. Den aften blev København og omegn i bogstaveligste forstand oversvømmet, og skaderne var store for både borgere og virksomheder.

Erstatninger for seks milliarder kroner
Danmark kan fremover forvente mere ekstremt vejr, havvandstanden vil stige på længere sigt og vi vil opleve kraftigere skybrud. Alene sidste år løb erstatningen for skybrudsskader op i 6,2 mia. kroner.

Derfor kommer regeringen nu med sin plan for klimasikring. Planen giver et samlet overblik over de initiativer, som staten allerede har sat i gang og de fremtidige initiativer, som skal sikre, at Danmark bliver mere robust bl.a. over for voldsommere nedbør.

- Denne regering har en helt ny tilgang til klimatilpasning. Vi vender tingene om og vil hellere forebygge i stedet for at rydde op efter skybruddene. Den vigtigste del af forebyggelsen er, at vi beskytter og klimatilpasser vores hjem, virksomheder og butikker mod oversvømmelse. Det har vi alle sammen et fælles ansvar for. Både staten, kommunerne, virksomhederne og borgerne, siger miljøminister Ida Auken.

Hele ni ministerier står bag handlingsplanen, som indeholder cirka 60 nye initiativer.

Handlingsplanens fem indsatsområder:

  • Ni ministerier er involveret i klimaplanen, som indeholder 60 nye initiativer.

    Staten skal sørge for de bedst mulige rammer for kommunernes klimatilpasning.

  • Staten skal sikre et fælles vidensgrundlag og løbende vejledning om konsekvenserne af klimaændringerne.
  • Der skal koordineres på tværs af myndigheder, erhvervsliv og borgere.
  •  Der skal fokus på vækstpotentialet i at udvikle nye innovative løsninger, der bidrager til den grønne omstilling.
  • Danmark arbejder for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne internationalt og for en ambitiøs klimatilpasning i EU.

Grønne anlæg og skybrudsveje
Som en del af handlingsplanen har miljøminister Ida Auken i går fremsat et lovforslag, der giver vandforsyninger mulighed for at etablere og finansiere nye tiltag for klimatilpasning sammen med kommunerne. På den måde kan der bygges skybrudsveje og laves grønne anlæg, der kan holde på vandet efter store regnskyl.

- Når vandet vælter ned fra oven, så er det svært at se det som en ressource, men vand kan også være en gave og bidrage til den grønne omstilling. I Roskilde er skaterparken Rabalder Parken et smukt eksempel på, at et vandbassin ikke behøver være grimt og unyttigt. Der bruger børn og unge anlægget i tørvejr, mens det skal opsamle regnvand under store skybrud. Det er en smart løsning, og dem skal vi have mange flere af, siger Ida Auken.

Senest ved udgangen af 2013 skal alle kommuner i landet have udarbejdet en klimatilpasningsplan, der kan beskytte borgere og virksomheder mod følgerne af skybrud og oversvømmelse.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: