Vi får langt flere ekstreme oversvømmelser

KLIMA – Fremtiden byder på langt flere og hyppigere ekstreme oversvømmelser. Ny rapport giver for første gang overblik for konsekvenserne for Danmark ved et ændret klima.

København vil eksempelvis opleve en vandstand på 1,7 meter over normalen flere gange om året. Og i Esbjerg vil vandstanden være mere end fire meter over normalen hvert femte år mod hvert 100. år i dag. Foto: Miljøministeriet

Havene omkring Danmark vil hæve sig i fremtiden som en konsekvens af klimaforandringerne. Hændelser, der i dag sker med 500 års mellemrum, vil ved udgangen af dette århundrede forekomme langt oftere.

København vil eksempelvis opleve en vandstand på 1,7 meter over normalen flere gange om året. Og i Esbjerg vil vandstanden være mere end fire meter over normalen hvert femte år mod hvert 100. år i dag.

Det er et par af konklusionerne i en ny rapport fra Miljøministeriet, der for første gang giver et overblik over, hvad vi kan forvente, at et ændret klima vil betyde for Danmark. Samlet set forventes det, at Danmark frem mod år 2100 vil opleve havstigninger på omkring 70 til 80 centimeter.

- Denne rapport kan godt virke skræmmende, fordi den tegner et dystert billede af nogle af de scenarier, vi vil komme til at opleve. Men når vi skal tilpasse os det ændrede klima, er vi nødt til at se realiteterne i øjnene. Viden er udgangspunktet for handling, og vi skal sikre, at vi løbende tilpasser vores samfund på denne baggrund, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Rapporten udspringer af FN-organet IPCC’s delrapport om klimatilpasning, som er blevet analyseret med fokus på konsekvenserne for Danmark og har fået tilføjet nyt input fra forskerkonsortiet CRES, der består af DMI, GEUS, DTU, Københavns Universitet, DHI og Aarhus Universitet.

Dyre havstigninger
Rapporten viser også, at Danmark er blandt de fem lande i EU, der vil stå til de højeste skadesomkostninger ved havvandniveaustigninger i forhold til bruttonationalproduktet, fordi det er dyrt at beskytte vores lange kystlinje.

- Løsningen ligger ikke ét sted, men skal komme flere steder fra. Vi er i fuld gang med at forebygge mod oversvømmelser fra skybrud, som dem der i løbet af de sidste måneder har ramt nordjyder, vestjyder og københavnere. Kommuner har lavet klimatilpasningsplaner, og nu skal planerne omsættes til handling, og der skal laves konkrete projekter. Det er et vigtigt skridt i en lang proces, siger Kirsten Brosbøl.

Oversvømmelser fra skybrud og havet er ikke de eneste konsekvenser af et ændret klima, Danmark vil opleve. I nogle perioder kan det blive nødvendigt at vande mere, og nye arter vil finde til landet på grund af højere temperaturer.

Danske analyser har bl.a. vist, at behovet for markvanding i Vest- og Sydjylland vil blive øget med 50 til 100 procent ved udgangen af dette århundrede.

Fra den 27. oktober er Danmark vært for stort IPCC-møde i København, som kulminerer med offentliggørelsen af IPCC’s femte hovedrapport den 2. november. Rapporten skal udgøre grundlaget for udviklingen af fremtidens klimapolitik.

Der er i rapporten taget udgangspunkt i baselinescenariet, som illustrerer, hvordan klimaændringerne vil forløbe, forudsat den nuværende udledningsrate ikke reduceres.

Læs hele rapporten:

Analyse af IPCC delrapport 2–Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: