Grøn investeringsfond skal styrke omstilling

OMSTILLING: En grøn investeringsfond, der kan udlåne to milliarder kroner, et grønt innovationsforum, der skal bane vejen for grøn omstilling og og en grøn innovationspulje. Det er resultatet af en ny aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten, der skal styrke det grønne Danmark.

En grøn investeringsfond skal skubbe på omstillingen. Foto: Colourbox

Regeringen er sammen med SF og Enhedslisten i dag blevet enige om at etablere en grøn investeringsfond med en samlet udlånskapacitet på to milliarder kroner. Udlånskapaciteten kan øges til i alt fem milliarder kroner. Virksomheder kan søge fonden om at medfinansiere grønne projekter.

I aftalen indgår også en grøn innovationspulje, der skal styrke små- og mellemstore virksomheders innovation i løsninger, ligesom der etableres et grønt innovationsforum, der skal levere input til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Corydon: Grøn indsprøjtning

Bjarne Corydon vil give Danmark en grøn pengeindsprøjtning. Foto: Stig Stasig

Finansminister Bjarne Corydon fremhæver, at aftalen er god for Danmark på flere måder:

- Vi giver nu Danmark en grøn indsprøjtning. Det vil ikke bare gavne miljøet, det vil også styrke vores erhvervslivs førerposition inden for miljø og klima, og dermed betyde grønne job og nye eksportmuligheder, siger han.

- Aftalen er endnu et eksempel på regeringens balancerede politik, der ikke fokuserer ensidigt på et hjørne af samfundet. Men tænker på helheden, så vi både skaber vækst og arbejdspladser, løfter velfærden og styrker miljøet, siger finansminister Bjarne Corydon.

Også klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen finder det vigtigt at styrke omstillingen.

- Det er vigtigt for os at styrke grøn omstilling og grøn innovation. Nye arbejdspladser og nye ideer styrker Danmark og hver enkelt af os. Det styrker også energiaftalen og klimaråd. Det er jeg meget glad for, siger Rasmus Helveg Petersen.

Innovationspulje til grøn teknologi
Den grønne innovationspulje skal målrettets små og mellemstore virksomheder, som arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier. Indsatsen skal bidrage til innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier mv. Det gælder for eksempel inden for følgende områder:

  • Klimatilpasning og vand: Udvikling af nye teknologier, der fremmer genanvendelse af vand og vandrensning, kan bidrage til bedre miljø, sundhed og understøtte nye løsninger inden for klimatilpasning og grøn byplanlægning.
  • Reduceret belastning af natur og miljø: Udvikling af nye miljøeffektive teknologier, der kan reducere miljøbelastningen pr. produceret enhed, kan bidrage til at reducere udledninger fra blandt andet industri-, landbrugs- og energiproduktion.
  • Bedre ressourceeffektivitet: Udvikling af teknologiske løsninger kan bidrage til at øge ressourceeffektiviteten, fx ved at reducere forbruget af materialer og råstoffer i produktionen samt øge genanvendelsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: