Global omstilling til grøn energi i 2050 er realistisk

ENERGI – Vejen er banet for en global omstilling til 100 procent vedvarende energi i år 2050. Det konkluderer Greenpeace i ny rapport.

Alene solcelleindustrien vil kunne beskæftige 9,7 millioner mennesker i år 2030 – mere end 10 gange så mange som i dag. Foto: Colourbox

Vejen er banet for en global omstilling til 100 procent vedvarende energi i år 2050. Det konkluderer Greenpeace i en ny rapport, som er offentliggjort i dag.

Rapporten har udregnet, hvordan den grønne omstilling helt konkret kan se ud i hele verdens energisektor. Og regnestykket viser blandt andet, at udgifterne til den grønne omstilling vil blive rigeligt dækket af besparelserne på indkøb af olie, kul og gas. Samtidig kan omstillingen skabe millioner af nye jobs.

Rapporten Energy [R]evolution scenario 2015 redegør for, hvordan den globale omstilling til vedvarende energi vil skabe flere jobs i energisektoren.

Kan skabe millioner af jobs
Solenergi vil på sigt skabe jobs til lige så mange mennesker, som kulindustrien gør i dag. Alene solcelleindustrien vil kunne beskæftige 9,7 millioner mennesker i år 2030 – mere end 10 gange så mange som i dag. Vindenergiindustrien vil kunne vokse til 7,8 millioner beskæftigede i den samme periode.

Inden for 15 år kan vedvarende energis andel af den globale elektricitetsforsyning være tredoblet og vokse fra 21 procent til 64 procent. Selv når der tages højde for den kraftige vækst i udviklingslande som Brasilien, Kina og Indien, kan den globale CO2-udledning nedbringes fra 30 gigaton om året i dag til 20 gigaton om året i år 2030 – og bringes tæt på 0 gigaton i år 2050.

Sol og vind er konkurrencedygtig med kul
- Sol- og vindenergiteknologierne har udviklet sig hastigt og er nu konkurrencedygtige med kulenergi, siger Dr. Sven Teske, seniorrådgiver i Greenpeace, der star bag rapporten.

- Det er meget sandsynligt, at de vil udkonkurrere kulindustrien inden for det næste årti, både når det gælder jobs og energiforsyning, vurderer han.

- Olie-, kul-, og gasindustien er nødt til at indstille sig på forandringer på arbejdsmarkedet, og regeringer verden over må sikre en gnidningsfri udfasning af fossile brændsler fra en industri, der langsomt men sikkert er ved at blive overflødig. Hver en krone, der fremover investeres i fossile brændsler, er en meget risikabel investering, der nemt kan gå tabt, advarer Dr. Sven Teske.

Behøver ikke være nogen dyr fornøjelse
Omstillingen til vedvarende energi behøver heller ikke være nogen dyr fornøjelse. Tværtimod kan omkostningerne ved omstillingen til vedvarende energi let dækkes af besparelserne på fossile brændsler.

Hvor den årlige investering i vedvarende energi frem til 2050 vil beløbe sig til 1 billion dollars, vil de årlige besparelser ved ikke at bruge fossile brændsler beløbe sig til 1,07 billion dollars.

- Vi må ikke lade lobbyister fra olie-, kul-, og gasindustrien stå i vejen for omstillingen til 100 procent vedvarende energi – en omstilling, der både er den hurtigste og mest effektive vej til en ren og sikker energiforsyning og samtidig er økonomisk rentabel, siger Kumi Naidoo, generalsekretær i Greenpeace.

- Jeg vil opfordre alle, der siger, at det ikke kan lade sig gøre at omstille til 100 procent vedvarende energi, til at læse den her rapport. Ikke alene kan det lade sig gøre – det skal gøres, og det vil være til gavn for alle.

Om få måneder har verdens ledere mulighed for at tage de nødvendige skridt for at sætte fart på den globale omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi, når der afholdes Klimatopmøde i Paris.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: