Danmarks forbrug af kul faldt 25 pct. i 2017

ENERGI – Danske kraftværker har i 2017 udskiftet store dele af kullene med biomasse og strøm fra vind. I 2017 faldt forbruget af kul med 25 procent. Samtidig steg forbruget af vedvarende energi med godt 11 procent.

Kraftvarmeværket i Lisbjerg er et af de mange, som har skiftet fra kul til biomasse. Foto: Aarhus Kommune

I 2017 var det lidt mindre klimabelastende at bruge strøm og varme i de danske virksomheder og husstande. Det viser seneste udgave af Energistyrelsens årlige energistatistik.

Forbruget af kul til produktion af varme og elektricitet er faldet med 25,5 pct. på blot ét år. Tallet svinger fra år til år, alt efter, hvor meget vedvarende energi vi producerer og benytter, men tendensen er klar. Kul er hastigt på vej ud af det danske energimix, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

- Det er gode nyheder, at energi fra kul er faldet mere end en fjerdedel i 2017. Selvom der er udsving fra år til år, viser det, at det går den rigtige vej med omlægningen af de kulfyrede kraftværker og regeringens mål om at få sendt kullene på livslang pension inden 2030, siger han.

Mange kræftværker dropper kul
Mange kraftværker har allerede droppet de klimabelastende kul og bruger nu flis, halm og anden biomasse. Også vindenergien pynter på tallene.

Det samlede forbrug af vedvarende energi er ifølge statistikken vokset tilsvarende og steget med 11,4 pct. fra 2016 til 2017. Samtidig er CO2-udledningerne fra vores energiforbrug faldet med 6 procent i takt med, at energiforbruget i højere grad er kommet fra vedvarende energikilder.

Ifølge Energistyrelses tal er de korrigerede CO2-udledninger siden 1990 faldet med 38,3 procent og forbruget af kul er reduceret med 74 procent.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: