Regeringens energi-mål er ikke ambitiøst nok

ENERGI – Regeringens mål om 50 procent vedvarende energi i 2030 er ikke ambitiøst nok, hvis Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, skriver Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver i Greenpeace.

Regeringens mål om 50 procent vedvarende energi i 2030 vil resultere i en langt lavere stigningstakt.

Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver i Greenpeace

Hvis regeringens mål om fossilfrihed i 2050 skal nås, bør andelen af vedvarende energi i 2030 være mindst 60 procent – og hvis vi skal nå 100 procent vedvarende energi i 2040, som Paris-aftalens skærpede mål tilsiger, så skal VE-andelen i 2030 være godt 70 procent.

I regeringsgrundlaget For et friere, rigere og mere trygt Danmark skriver man blandt andet, at »EU har en målsætning på 27 pct. vedvarende energi i 2030. Den målsætning har Danmark allerede opfyldt. Danmark vil gå videre end det. Regeringen vil derfor arbejde for, at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi«.

Uafhængig af fossile brændsler i 2050
Spørgsmålet er, om dette er ambitiøst nok, hvis regeringens mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, skal kunne opfyldes. Eller om det er nok i forhold til, hvad Danmark skal påtage sig som en fair andel i opfyldelsen af det globale mål, om at holde stigningen i jordens middeltemperatur under 1,5-2 grader ift. præ-industrielt niveau.

Man må antage, at der med formuleringen i regeringsgrundlaget er tale om 50 procent VE i forhold til »det udvidede endelige energiforbrug«, som er referencen for EU’s VE-mål i 2020.

Et mål om en vis andel VE er relativt – og kan opnås ved både at øge mængden af VE, men også ved at sænke det energiforbrug, som andelen måles i forhold til (i procent). Derfor er det meget kritisabelt, at regeringen har sænket ambitionsniveauet for energieffektivisering.

Indebærer mærkbar nedgang
I Danmarks energi- og klimafremskrivning 2015 har Energistyrelsen fremskrevet den danske VE-andel af det udvidede endelige energiforbrug til 2020, hvor VE-andelen forventes at blive 42 procent – se figuren.

Regeringens mål om 50 procent VE i 2030 indebærer derfor – i forhold til Energistyrelsens fremskrivning – en mærkbar nedgang i stigningstakten for andelen af VE. En stigningstakt (den røde linje i figuren), som kun vil føre til en VE-andel i 2050 på omkring 65 procent – langt fra regeringens mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

Kun 60 procent i 2030
Hvis VE-andelen stiger samme stigningstakt efter 2020 som for perioden 2010 til 2020 (den blå linje i figuren), så vil VE-andelen i 2030 blive godt 60 procent – og 100 procent i 2050.

Men med det skærpede mål i Paris-aftalen bør det danske energisystem være omstillet til 100 procent VE allerede i 2040, og det forudsætter en udbygningstakt (den grønne linje i figuren) svarende til en VE-andel i 2030 på godt 70 procent – langt mere end de 50 procent, som er regeringens mål.

Regeringens mål om 50 procent VE i 2030 er således langt fra ambitiøst nok.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: