Fremtiden skal være grøn og klimavenlig

KLIMA – Klimaaftalen, som blev indgået i Paris lørdag aften, er en vigtig manifestation af, at verden er enig om retningen. Men der er langt igen, før vi har sikret os, at de nødvendige virkemidler bliver brugt, så klimaet kan stabiliseres.

Verden er blevet enige om at fremtiden skal være grøn og klimavenlig. Foto: Colourbox

Vi kan nu fejre at den tid er forbi hvor verdens lande har diskuteret om de vil bevæge sig væk fa de fossile brændstoffer og bremse de igangværende klimaforandringer.

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd glæder sig over dette vigtige skridt.

Aftalen bekræfter målet fra 2009 om at vi skal holde os under en temperaturstigning på 2 grader C, og siger samtidig at vi skal stræbe imod at holde os under 1,5 – hvilket er afgørende for blandt andet de små østater, som trues af oversvømmelse.

- Aftalen giver et klart signal til verdens virksomheder og investorer om at fremtiden er grøn og klimavenlig. Også de store byer har fået et klart signal om retningen. Det giver håb om at verden nu endelig er kommet ud af det eksisterende dødvande, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Eksamen hver femte år
Han finder det også glædeligt, at aftalen siger at landene hvert femte år skal vurdere, hvor meget de kan skærpe deres klimamål, og at de første gang skal mødes herom i 2018. Også i 2018 skal FNs klimapanel IPCC fremlægge en rapport, der anviser, hvordan landene kan nå målet om maximalt 1,5 gradees temperaturstigning.

Aftalen bekræfter, at de rige lande fra 2020 skal give meget store beløb i bistand for at hjælpe udviklingslandene til såvel at omstille sig til grøn energi som at afbøde konsekvenser af de klimaforandringer, som allerede er i gang.

Under forhandlingerne er der kommet vigtige tilsag fra en række lande om sådanne beløb. Men desværre vil blandt andet den danske regering tage denne støtte fra den eksisterende udviklingsbistand, som samtidig beskæres drastisk, påpeger Det Økologiske Råd.

- Paris-aftalen er et vigtigt skridt fremad. Men der er langt igen, vurderer Christian Ege.

- Det er afgørende, at de rige lande, herunder EU, skærper deres mål. Og modsat hvad den nuværende regering siger, er det bestemt ikke tiden til at slække på de danske mål, tilføjer han.

Det Økologiske Råd glæder sig over, at et flertal i Folketinget uden om regeringen vil fastholde målet om 40 procent reduktion af klimagasser i 2020, og at Klimarådet i sin nye rapport dokumenterer, at dette kan gøres inden for en overkommelig økonomisk ramme uden tab af arbejdspladser, og at det endda vil give et samfundsøkonomisk overskud.

Rådet understreger, at det vil kræve nye initiativer som for eksempel fremme af varmepumper. Det skal ikke ske ved at sænke afgiften på el, fordi det blot vil mindske motivationen til at spare på el – men derimod ved målrettet at støtte varmepumper.

Klimarådet har vist, at det vil være billigst for samfundet, hvis landbruget også yder et bidrag til reduktionerne. Man kan så vælge at holde landbruget økonomisk skadesløst ved at give økonomiske kompensationer, tilføjer Det Økologiske Råd.

Klimarådet har påvist, at regeringens advarsel mod, at Danmark ‘kommer så langt foran, at de andre taber os af syne’ ikke har rod i virkeligheden. Flere andre europæiske lande er foran Danmark. Men Danmark har stadig en stærk position med eksport af grønne energiteknologier. Hvis vi kan fastholde denne position, ligger der kolossale muligheder for eksport af grønne energiteknologier. Men det kræver at vi fastholder og udbygger ambitionerne, også på hjemmebanen, mener Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: