EU: Luftforurening i København er alt for høj

LUFTFORURENING – Danske myndigheder forsøgte at trække 14 procent fra forureningen i København, fordi kørebanen var rykket tættere på en målestation. Men den går ikke, siger EU. Selv hvis Danmark gennemfører alle bebudede miljøtiltag, vil forureningen være 20 procent for høj.

Luftforurening er det alvorligste miljøproblem og koster årligt tusindvis af mennesker livet. Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen og skiftende miljøministre er blevet underkendt i en strid om, hvor meget luften i København er forurenet med sundhedsskadelig kvælstofdioxid (NO2), skriver ing.dk.

Miljøstyrelsen har forsøgte at trække 14 procent fra den måling af NO2, som bliver udført med en omstridt målestation på H.C. Andersens Boulevard i København.

Begrundelsen har været, at Københavns Kommune i 2010 sløjfede en busbane, således at den øvrige trafik kom tættere på målestationen. Ifølge Miljøstyrelsen og forskerne gav det et pludseligt spring i forureningen.

Men EU skærer nu igennem og konkluderer, at luften ved målestationen på H.C. Andersens Boulevard i København er for forurenet og bebuder en sag, skriver Ingeniøren. Allerede i 2010 fik Danmark afslag på dispensation, og nu har Kommissionen mistet tålmodigheden med den danske regering.

Luftforureningen vil med alle miljøtiltag være 20 procent for høj
Selv hvis Danmark gennemfører alle sine miljøtiltag, og de virker efter hensigten, vil koncentrationen af NO2 i København være 8 µg over grænseværdien, altså 20 procent, konkluderer EU-Kommissionen ifølge Ingeniøren.

- Nogle af foranstaltningerne ser ganske vist lovende ud, men de er samlet set ikke tilstrækkelige til at afhjælpe de nuværende, betydelige overskridelser. Den kombinerede virkning af de gennemførte og planlagte foranstaltninger synes således ikke tilstrækkelige til at sikre, at overskridelsesperioden bliver kortest mulig, således som det kræves, skriver EU ifølge netavisen.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: