Dieselbiler skal forurene mindre

LUFTFORURENING: EU-landene har efter dansk pres netop besluttet, at luftforureningen fra nye dieselbiler fremover skal testes ved virkelig kørsel, før de må sælges. Det vil nedsætte forureningen betydeligt.

Forureningen fra dieselbiler forpester luften omkring de stærkt trafikerede gader i storbyerne.

Et markant fald i luftforureningen fra nye dieselperson- og varebiler. Det forventer miljøminister Kirsten Brosbøl vil være resultatet af en beslutning, som EU-landene netop har truffet om, at luftforureningen fra nye dieselbiler fremover skal testes ved virkelig kørsel, før de må sælges.

- Det har vist sig, at bilerne forurener med hele syv gange mere NOx, når de kører rundt på vejene i virkeligheden end ved de indendørs tests, man hidtil har brugt. Derfor er jeg meget glad for beslutningen om fremover at måle på virkelig kørsel, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Når nye dieselbiler skal leve op til de krav, vil det nedbringe luftforeningen betydeligt. Det vil gøre en kæmpe forskel i byerne, hvor dieselbiler er den største kilde til NOx-forurening, pointerer hun.

Når dieselbiler skal leve op til de nye testkrav, vil det nedbringe deres bidrag til NOx-foreningen med omkring 80 procent.

Beslutning efter dansk pres
NO2, som er en del af NOx, anses for at være sundhedsskadeligt, og derfor har Danmark og en gruppe andre lande lagt pres på EU-kommissionen for at bruge en test, der bedre afspejler bilernes virkelige NOx-udledning.

- Vi har fra dansk side gjort en aktiv indsats for at få EU-Kommissionen til at gøre noget ved problemet. Jeg er utilfreds med, at Kommissionen først nu kommer med en løsning, men også glad for at indsatsen ser ud til at bære frugt.Nu gælder det om at få de nye regler implementeret hurtigst muligt, siger Kirsten Brosbøl.

De nye test kan formentlig være indført i et tempo, så de gælder for nye biler, der sælges inden for et par år. Reglerne vil gælde for alle nye dieselperson- og varebiler, der sælges i EU.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: