Greenpeace: Ikke mere varm luft – stem for klimaet

KLIMA – Ny dansk klimalov nu – Danmark skal forsynes af 100% vedvarende energi i 2040 – Mere og billigere transport med tog, bus, cykel og elbiler – Færre landbrugsdyr og mere plantemad til mennesker – Ulighed skal bekæmpes hånd i hånd med klimaforandringerne. Sådan lyder de fem valgløfter, som politikerne skal gå ind ved det kommende folketingsvalg, mener Greenpeace, som lancerer ny kampagneside.

Et nyt folketing skal lede landet i en afgørende tid, hvor klimakaos stadig kan afværges. Vi har ikke tid til mere varm luft. Derfor skal vores politikere nu love, at de vil tage ansvar for for klimaet, lyder det fra Greenpeace. Foto: Greenpeace

»Verden står over for en af de største kriser i menneskets historie, og vi kræver klimahandling nu. Derfor har vi udarbejdet fem klimaløfter, som alle, der har lyst, kan kræve af politikere og kandidater«.

Sådan lyder det i en ny kampagne fra Greenpeace, som vil gør sit til, at det kommende folketingsvalg, som skal afholdes i løbet af de næste fire måneder, bliver «det grønneste valg i danmarkshistorien».

Greenpeace har opstillet fem løfter, som de mener, politikerne som minimum skal kunne leve op til, for at vi kan sætte vores kryds ved dem på valgdagen:

  • Ny dansk klimalov nu!
  • Danmark skal forsynes af 100% vedvarende energi i 2040
  • Mere og billigere transport med tog, bus, cykel og elbiler
  • Færre landbrugsdyr og mere plantemad til mennesker
  • Ulighed skal bekæmpes hånd i hånd med klimaforandringerne.

- 65.000 personer har skrevet under på, at Danmark skal have en ny klimalov, der forpligter os til at sætte de nødvendige, nationale klimamål. Målene skal sikre, at udledningen af drivhusgasser falder hastigt og bidrager til højst 1,5 graders global opvarmning. Loven skal – senest efter valget – bakkes op af et flertal i Folketinget, så klimahensyn bliver en del af alle relevante politikker som et fælles mål for samfundet, hedder det i borgerforslaget, som udspringer fra de grønne organisationer.

Danmark er på en helt skæv klimakurs
I øjeblikket er Danmark på en helt skæv klimakurs, mener Greenpeace.

- Vi har ingen mål, der sikrer, at vi reagerer tids nok på klimaudfordringerne, og de få mål vi har, er slet ikke tilstrækkelige, skriver Greenpeace i sit oplæg til folketingsvalget.

- Eksempelvis vil energiforliget og regeringens klimaplan fra 2018 kun i et begrænset omfang sænke vores udledning frem mod 2030. Faktisk vil det betyde, at det nuværende tempo i reduktionsindsatsen sænkes til en fjerdel – i en situation, hvor vi burde sætte tempoet markant op, hedder det.

Ifølge Greenpeace kan det reelt betyde, at Danmark vil have opbrugt vores del af det globale CO2-budget – dvs. den mængde CO2, vi kan tillade os at udlede, inden klimaforandringerne for alvor løber løbsk – allerede i løbet af næste årti, hvis politikerne ikke begynder at føre en ambitiøs klimapolitik nu. Derfor skal vi have en klimalov, der sikrer, at vi hele tiden er på rette kurs.

Hvad skal ind: Sol og vind
Blandt de fem løfter, som Greenpeace vil afkræve politikerne, er, at Danmark skal forsynes af 100% vedvarende energi i 2040.

- Regeringens mål er i dag at være uafhængige af fossile brændsler i 2050, men det er alt for sent, hvis vi skal levere et retfærdigt bidrag til Paris-aftalens mål. Danmark skal allerede i 2040 være forsynet af 100% vedvarende energi – også i transporten – og have en netto-nul udledning, ved bl.a. at plante skov og på den måde øge det naturlige CO2-optag. Danmarks drivhusgas-udslip skal i 2030 være reduceret med mindst 70% siden 1990, anfører organisationen.

Ifølge statsminister Lars Løkke og hans regering bestående af Venstre, konservative og Liberal Alliance skal Danmark først være uafhængige af fossile brændsler i 2050. Men det er mindst ti år for sent, mener Greenpeace.

- Men for at gøre ondt værre, er Danmark ikke engang på rette kurs mod regeringens mål. Med det nuværende tempo vil Danmark først være i netto-nul i år 2101. Vi har ikke bare brug for nye mål, der er på linje med klimaudfordringernes størrelser, men også en reel politisk vilje til at nå dem, argumenterer Greenpeace.

Elbiler og billigere offentlig transport
Politikerne skal også arbejde for mere og billigere transport med tog, bus, cykel og elbiler.

Grøn transport skal gøres meget lettere tilgængeligt for at skåne både klimaet og miljøet. Togrejser i Danmark og ud i Europa skal være bedre og billigere, offentlig transport skal styrkes markant gennem massive investeringer, og der skal være færre biler på vejene. Elbiler skal erstatte de fossile, lyder det om transportsektoren.

Regeringen har ændret bilafgifter, som har gjort det billigere at købe større og mere forurenende biler, ligesom salget af elbiler efter ændringen er faldet.

Ikke desto mindre har regeringen senere meldt ud, at den vil stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030 og derudover nå 1 million elbiler samme år.

- Men indtil videre er der ikke sat handling bag ordene, og det er uklart, hvordan regeringen har tænkt sig at levere på løfterne. Vi har brug for politikere, der har modet til at investere i meget billigere, grønnere offentlig og privat transport, skriver Greenpeace.

Færre svin og køer og mere plantemad
Greenpeace vil også skærpe kravene til landbruget og agroindustrien som tegner sig for en væsentlig del af miljø- og klimabelastningen i Danmark, men hele tiden kræver undtagelser og bedre produktionsvilkår.

Greenpeace opstiller krav om færre landbrugsdyr og mere plantemad til mennesker.

- Danmark er det land, der har den højeste produktion af kød per. indbygger – til stor belastning for miljø, mennesker og klimaet. Derfor skal dansk landbrug omstilles. Færre køer og svin og dyrkede marker med dyrefoder skal give plads til mere natur, skov og økologiske, plantebaserede afgrøder. Det offentlige skal bidrage til at gøre forbruget mere grønt ved at sikre mere plantebaseret mad i offentlige kantiner og institutioner, lyder kravet til det kommende grønne folketingsvalg.

Greenpeace anfører, at regeringen holder hånden over landbruget, på trods af, at produktionen af svin og køer står for næsten 20% af Danmarks udledninger.

- Den danske regering mener, at vi bør fortsætte vores høje animalske produktion, fordi vores landbrug forurener mindre end andre landes. Men det er ikke vejen frem. Fremtiden er økologisk plantemad, hvis vi skal mindske forureningen af vores miljø, belastningen af vores klima og samtidig kunne brødføde en voksende verdensbefolkning. For at sænke vores udledninger, må vi altså blandt andet omstille vores landbrug, så vi udnytter vores afgrøder bedst muligt og omdanner nogle af vores marker med foderafgrøder til vild natur og CO2-absorberende skov. Halvdelen af Danmarks samlede landareal bruges i dag til at dyrke foder til dyr, skriver Greenpeace i sit oplæg til folketingsvalget.

Klimapolitik skal være social retfærdig
Greenpeace mener også, at ulighed skal bekæmpes hånd i hånd med klimaforandringerne.

- De svageste i vores samfund må ikke stå med den største del af regningen for den grønne omstilling. Klimatiltag som eksempelvis fly- og CO2-afgifter skal designes klogt, så de samtidig understøtter kampen mod ulighed frem for at fremme den, fremgår det af kampagneside

Det er hverken retfærdigt eller klogt at efterlade regningen for den grønne omstilling hos de svageste i samfundet.

- Derfor skal vi sikre, at omstillingen bliver designet på en sådan måde, at den reducerer uligheden i samfundet i stedet for at forværre den. Kun på den måde kan vi få et grønt og bæredygtigt samfund, hvor Danmark forbliver et af verdens mest lige lande, lyder det i kravene til en realistisk og ambitiøs klimapolitik fra Greenpeace Danmark.

Link til Greenpeace: Kræv klimaløfter fra vores politikere Ikke mere #varmluft

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: