EU-Domstolen dropper sag mod Danmark

NATUR – Regeringen vedtog hurtigt nye vandplaner efter valget. Derfor opgiver EU nu en retssag.

EU opgiver sag mod Danmark, og miljøminister Ida Auken er lettet over, at Danmark nu slipper for at blive slæbt i retten.

EU-Domstolen har besluttet at droppe en planlagt sag mod Danmark, fordi vi nu er gået i gang med at opfylde EU’s Vandrammedirektiv.

Miljøminister Ida Auken er lettet over, at Danmark nu slipper for at blive slæbt i retten.

- Jeg er naturligvis lettet, men ikke overrasket over, at EU-Kommissionen har valgt at indstille sagen mod Danmark. Vi opfylder vandrammedirektivets krav om offentliggørelse af vandplaner, og det har vi gjort siden 22. december sidste år. Det er altid ærgerligt, når EU-Kommissionen må tage skridt til en sag mod en af medlemsstaterne. Derfor valgte regeringen også hurtigt at få bragt orden i sagen med vandplanerne, siger Ida Auken.

Vil fremlægge køreplan
Regeringen lagde allerede ved sin tiltrædelse vægt på, at Danmark skulle opfylde sine forpligtelser over for EU i forhold til vandrammedirektivet, så forbedringerne af vandmiljøet ikke blev forsinket yderligere.

- Vores 23 vandplaner for det danske vandmiljø viser, hvordan tilstanden skal være i vores søer, vandløb, kyster og grundvand. Det arbejde er slet ikke færdigt, men med blandt andet Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger vil vi i næste vandplanperiode kunne fremlægge en køreplan for en fuld gennemførelse af EU’s vandrammedirektiv, siger Ida Auken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: