Milliarder til natur og flere job på landet

STØTTE – Ny grøn aftale for landbrug, miljø og landdistrikter. Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enigt om fordelingen af landdistriktsprogrammet i 2014 og 2015. Regeringen har indgået aftale med Venstre og Konservative.

Fødevareindustrien skal opgraderes med ny miljøteknologi.

Næsten 2,5 mia. kr. bliver over de næste to år fordelt til initiativer, der skal skabe vækst i landdistrikterne og give naturen og miljøet et løft.

- Jeg er meget glad for den her aftale. Næsten en tredjedel af pengene går til vækst og beskæftigelse, samtidig med, at vi fastholder vores ambitiøse målsætninger for økologien, så vi rykker tættere på regeringens mål om at fordoble det økologiske landbrugsareal inden 2020, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Natur- og miljøtiltag
Næsten halvdelen af pengene går til natur- og miljøtiltag, og det glæder miljøminister Ida Auken.

- Vi afsætter stadigvæk rigtig mange penge til at skabe renere vand og mere natur, og vi giver en hjælpende hånd til nogle af Danmarks beskyttede dyr og deres levesteder. Endelig styrkes naturplejen, så køer kan afgræsse enge til glæde for dyr og planter, siger miljøminister Ida Auken.

Samtidig er der sat 95 mio. kr. af til at udvikle landdistrikterne.

- Jeg er glad for, at det selv i et stærkt reduceret program er lykkes at få et relativt flot beløb til LAG-indsatsen. Nu ser jeg frem til at komme rigtig i gang med det nye program, så vi får mest muligt ud af LAG-midlerne, for det er et vigtigt redskab til at skabe udvikling og arbejdspladser i vores landdistrikter, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen

Det er derudover lykkedes at lave en solid aftale, hvor de mindst effektive ordninger er luget ud, så midlerne målrettes de indsatser, der giver mest værdi for pengene. Det gælder bl.a. miljøteknologi-ordningen, hvor der gives tilskud til miljø og klimavenlige investeringer, eksempelvis energigardiner eller klimastyring.

Vækst og nye job
- Jeg er utroligt glad for, at det via en målretning af programmet er lykkes at lave en solid indsats for vækst og beskæftigelse i fødevareerhvervet. Særligt er jeg glad for den store indsats inden for miljøteknologi, hvor der er afsat omkring 300 mio. kr. årligt til en ordning der er meget efterspurgt i erhvervet, siger Henrik Høegh.

Konservatives Vivi Kier glæder sig også over den nye aftale, selvom den samlede støtte er faldet i forhold til sidste periode af landdistriktsprogrammet.

- Det er lykkedes at få plads til gode naturinitiativer til trods for, at den samlede pulje er blevet mindre. I forhandlingerne, har naturindsatsen været meget vigtig for Konservative. Derfor er jeg særdeles tilfreds med den aftale, vi har lavet, siger Vivi Kier.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: