Vi har stadig problemer med vandmiljøet

Landbruget er på rette kurs og udleder ikke så mange næringsstoffer som tidlige. Foto: Colourbox

VANDMILJØ – Landbruget udleder knap så mange næringsstoffer som tidligere, og det går den rigtige vej, viser ny rapport. Men der er stadig langt til et rent vandmiljø.

Miljøindsatsen virker – men vi er langt fra færdige. Det viser overvågningsrapporten, Vandmiljø og Natur 2012.

Vandet er det reneste i 25 år. Men selv om der er positive tendenser, har vi stadig store problemer med for mange næringsstoffer i fjordene og kystvande, knap halvdelen af vores vandløb har det fortsat ikke godt. Også indholdet af nitrat og sprøjtemidler i grundvandet er stadig for højt.

Uhørt ringe udgangspukt
- Vi kan se, at det virker, når vi reducerer udledninger fra landbruget og byernes spildevand. Da vi startede indsatsen i 1990, var udgangspunktet uhørt ringe. Så jeg glæder mig meget over, at det går i den rigtige retning, men vi har stadig lang vej endnu til godt vandmiljø, siger miljøminister Ida Auken.

- Vi har desværre stadig vandløb uden liv, vi har store vandområder, hvor der er problemer med af iltsvind, og vi finder stadig rester af sprøjtemidler i det vand, som vi skal drikke. Derfor gælder det om at holde kursen, og det gør vi med de vandplaner, som vi nu har i høring, forklarer miljøministeren.

For meget kvælstof skaber iltsvind og fiskedød i farvandene, og ifølge overvågningsrapporten er kvælstof på retur i både søer, åer og de indre farvande. Det store fald i udledningen skete dog helt tilbage i 90′erne, mens reduktionen siden år 2000 kun har været svagt for nedadgående.

Hvor langt er vi?
Overvågningsrapporten viser en positiv udvikling, men siger ikke noget om, hvor langt vi er på vejen til at opfylde målene i vandplanerne. Det får vi at vide, når Miljøministeriet inden længe kommer med en opdateret basisanalyse af tilstanden i vandmiljøet.

De kommende vandplaner vil yderligere reducere udledningen af næringsstoffer, og de skal sikre bedre forhold for naturen i åer og søer.

Vandplanerne følges allerede op i 2015 med yderligere tiltag i en ny generation af vandplaner. Miljøministeren er også på vej med gennemførsel af sprøjtemiddelstrategien, der også skal gavne vandet i Danmark.

Vandmiljø og Natur 2012 er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og energi (DCE) og De nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) for Naturstyrelsen på baggrund af overvågningsprogrammet – NOVANA.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: