Stenrev er ingen mirakelkur mod iltsvind

NATUR – Kun i Limfjorden og et par østjyske fjorde kan sten i vandet løse problemerne med næringsstoffer og iltsvind. Miljøminister Ida Auken er ærgerlig.

Stenrev er ikke nogen mirakelkur. Kun i Limfjorden og få andre fjorde kan det løse problemerne med ilstsvind. Foto: CC BY Bagheia

Stenrev er kun mulige at placere i Limfjorden og et par af de østjyske fjorde. Først om flere år og en stor millioninvestering vides det, om stenrevene faktisk har en effekt.

Stenrev bliver ikke det nye mirakelmiddel mod iltsvind i de danske farvande, når arbejdet med nye vandplaner går i gang.

En ny rapport fra DHI anslår, at sten i vandet kun meget få steder kan løse problemerne med næringsstoffer og iltsvind.

Ifølge DHI er der kun fire-fem steder i Danmark, hvor betingelserne for stenrev – blandt andet fast havbund og tilstrækkeligt lys – er til stede. Det findes ifølge rapporten kun i Limfjorden samt et par af de østjyske fjorde.

- Jeg havde håbet, at stenrev var et af de nye virkemidler, der i større grad kunne hjælpe landbruget med at reducere forureningen af næringsstoffer. Men det viser sig desværre ikke at være tilfældet, og det er jeg meget ærgerlig over, siger miljøminister Ida Auken.

Uvis effekt af stenrev
I en anden rapport fra Limfjordsrådet vurderes det samtidigt, at det vil tage en årrække og en stor millioninvestering at finde ud af, om stenrevene overhovedet har en effekt. Rådet peger på, at resultaterne kan ligge klar i 2018, hvis man allerede nu begynder et pilotprojekt i Limfjorden til 21 millioner kroner.

- Jeg ved, at flere end jeg har håbet på, at vi kunne bruge stenrev allerede i de kommende vandplaner. Men nu har vi et bud på, hvilke fjorde der kan have gavn af stenrev, og hvor meget det vil koste at få viden om revenes mulige virkning. Det vil jeg meget gerne bringe ind i dialogen med landbruget, forskerne og andre parter om, hvordan vi får de bedste vandplaner fremover, siger Ida Auken.

Stenrev kan virke som en iltfabrik
I teorien kan et stenrev virke som en iltfabrik, der giver liv til død havbund. Ved at smide store mængder sten på bunden, skaber man grobund for en skov af alger, der lever på stenene.

Princippet er, at algerne producerer ilt, som forhindrer, at kvælstof frigives fra havbunden. Når algerne gror, opsuger de samtidig næringsstoffer. Men det er dog endnu ikke bevist, om og i hvilken grad stenrevene virker i praksis.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: