Elbiler er ikke nok til at sikre grøn vognpark

TRANSPORT – Hverken gas, el, brint eller biobrændstoffer kan hver for sig sikre en grøn transportsektor. Der skal trækkes på mange forskellige løsninger, konkluderer tænketanken CONCITO i ny rapport.

Elbiler er velegnede til personertransport, mens lastbiler og andre tunge køretøjer kan bruge gas. ( Grafik: Colourbox)

På en workshop i oktober 2012 præsenterede alle interesseorganisationer for de grønne bilteknologier deres ideer til, hvordan det skal gøres, og et ekspertpanel vurderede deres forslag. På baggrund af workshoppen og diskussioner med alle interessenter udgiver Danmarks grønne tænketank CONCITO nu en sammenfatning af resultaterne.

Der fokuseres ofte på infrastruktur til de grønne teknologier såsom ladestandere samt brint- og gastankstationer, og regeringen har afsat en pulje på 70 mio. kr. til den type infrastruktur. Infrastrukturen er imidlertid en meget lille del af, hvad der skal til, for at der kommer fart i den grønne omstilling af transport-sektoren. Man skal satse på at introducere de grønne teknologier i køretøjsflåder, hvor der kan samles erfaringer med hensyn til anvendelse og service og hvor infrastrukturen kan udnyttes optimalt.

El til de små biler og gas til de tunge
CONCITO anbefaler, at man primært satser på elbiler til persontransport og introducerer gas til den tunge transport. Brændselsceller på brint ventes på lidt længere sig få en rolle i transportsektoren og iblanding af 2. generations biobrændstoffer kan også yde et bidrag til den grønne omstilling.

- I øjeblikket er hovedbarrieren for grøn omstilling af transportsektoren, at prissignalet er forkert. Registreringsafgiften er ændret, så de små energiøkonomiske biler nu er billigere end elbiler. Og med den usikkerhed der stadigt er med hensyn til teknologien er elbilen ikke det lette valg for forbrugeren, siger Susanne Krawack, chefkonsulent i CONCITO.

Enten pisk eller gulerod skal sikre opstilling
CONCITO konkluderer, at man kan gå to veje: Enten skal offentlige og private ejere af bilflåder påbydes eller stærkt opfordres til at omstille deres transport eller også må prissignalet gennem ændrede afgifter vendes, så det bliver mere attraktivt at bruge de grønne teknologier.

- Bustransport og lastbilsflåder på gas vil i først omgang betyde en mindre re-duktion af CO2-belastningen, men med biogas og på længere sigt syntesegas vil det være fornuftigt at satse på gas som i Sverige og Tyskland. At kombinere krav til teknologi med krav til flere buspassagerer i innovative udbud, kan være en måde at omstille bustrafikken, siger Susanne Krawack.

Rapporten kan læses her: Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: