Nordiske lande vil bekæmpe klimakrisen

KLIMA – De nordiske lande skal danne fælles front for at bekæmpe klimaforandringerne. Sådan lyder det fra regeringsledere og klimaministre, som fredag var samlet ved et møde i Helsinki.

De nordiske lande skal vise et eksempel for EU og resten af verden i kampen mod de globale klimaforandringer Foto: Colourbox

Der skal fuld fart på den grønne omstilling i de nordiske lande, og landene skal arbejde sammen for at øge klimaambitionerne på globalt plan.

Sådan lyder den officielle erklæring fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland efter et fælles møde i går. På Danmarks vegne underskrev klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) en erklæring om klimaneutralitet.

Konkret vil landene arbejde målrettet for, at få styrket bidragene til Parisaftalen for at nå 1,5-grads målsætningen. Derudover vil de nordiske lande øge samarbejdet om den grønne omstilling af transportsektoren og forskningen i CO2-optag og –lagring.

Norden skal være grøn
Det er helt afgørende, at de nordiske lande står sammen og udveksler både erfaring og viden, mener Lilleholt.

- Vi sender med den her aftale et tydeligt signal til EU og resten af verden om, at de nordiske lande tager klimaudfordringerne dybt seriøst. Vi kan og skal ikke blot lade stå til, så den næste generation står tilbage med klimaregningen, siger han.

- De nordiske lande har historisk stået for en aktiv klima- og miljøpolitik, og det skal vi fortsætte og videreudvikle. Vi skal gå forrest. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i dag har fundet fælles fodslag om en nordisk klimapolitisk retning, siger Lilleholt

Dansk fokus på grøn transport
Ifølge ham har ministrene på mødet i den finske hovedstad især lagt vægt på omstilling inden for transportsektoren. I Danmark vil regeringen ifølge et udspil stoppe alt salg af nye benzin- og dieselbiler senest i 2030. Flere af de nordiske lande er enige, og for eksempel er der langt flere elbiler på vejene i Norge, som aktivt opmuntrer billisterne til at skifte til elbiler.

- Det er helt afgørende for Danmark, at vi får en tidsplan i EU om udfasning af benzin- og dieselbiler. Derfor har jeg opfordret mine nordiske kollegaer til, at vi gør dette til et fælles indsatsområde. Vi kan for eksempel stå sammen om at presse Europa-Kommissionen for en tidsplan for udfasning af benzin- og dieselbiler i EU, foreslår Lilleholt.

- Jo flere lande fra Norden og EU som sætter ambitiøse mål for de grønne biler, jo større bliver presset på producenterne og dermed også efterspørgslen fra de nordiske bilister på el- og hybridbiler. Jeg glæder mig i de her dage over at kunne læse, hvor store summer bilproducenter smider i udvikling af de grønne biler, og samtidig at nogle nye el-biler allerede er i restordre på grund af efterspørgslen, siger Lars Chr. Lilleholt.

FAKTA om klimasamarbejde mellem de nordiske lande

De nordiske lande har underskrevet en erklæring der styrker det nordiske samarbejde ved at:

  • Arbejde for klimaneutralitet
  • Øge bidraget til Parisaftalen
  • Dekarbonisere transportsektoren
  • Øge forskning i udvikling af CO2-optag og –lagring
  • Hjælpe forbrugere med at træffe klimavenlige beslutninger gennem eksempelvis en mærkningsordning
  • De nordiske klimaministre vil følge op på erklæringen og inviterer Nordisk Ministerråd til at indgå i dette arbejde.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: