En klimaansvarlig finanslov bør fjerne afgiften på elbiler

KLIMA – Med den nye finanslov forspilder regeringen en gylden mulighed for at indføre et meningsfuldt afgiftssystem, der understøtter elbilismen.

Gratis parkering og momsfritagelse er nogle af de mange fordele, elbilisterne nyder godt af i Norge. Foto: Insero

Af Christian Poll, Alternativets ordfører for grøn omstilling

Mens flere og flere lande taler om at stoppe helt for salget af benzin- og dieselbiler, har regeringen og Dansk Folkeparti gjort benzin- og dieselbiler billigere. Samtidig har den gradvise indfasning af afgifter på elbiler, som Venstre-regeringen indførte i januar 2016, fuldstændigt sendt den ellers spirende elbilisme i Danmark på retur.

Mens resten af verden er i gang med at elektrificere deres transport og gøre sig fri af biler, der udleder klimaskadelig, kræftfremkaldende forurening, gør vi altså herhjemme endnu en gang de fossile biler billigere. Det er den helt gale vej at gå, når vi ved, at der er brug for en massiv omstilling af transportsektoren.

Ikke mindst fordi Danmarks CO2-udledning siden 1990 er steget på transportområdet, der nu tegner sig for over en tredjedel af den samlede udledning. Det stemmer meget dårligt overens med, at Danmark i EU har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen fra bl.a. transportsektoren med 39 procent inden 2030 – og det stemmer i øvrigt også meget dårligt overens med regeringens eget mål om at være et lavemissionssamfund i 2050.

Elbiler er fritaget for moms i Norge
Det er helt afgørende, at vi i Danmark bliver langt mere ambitiøse i vores satsning på elbiler, hvis ikke vi skal hænge fast i det forrige århundrede, mens resten af verden kaster sig aktivt og ansvarligt ind i klimakampen

I Norge har de for eksempel både indført momsfritagelse ved køb af en elbil, fritagelse for registreringsafgifter og gratis parkering i flere kommuner. Det har haft en enormt positiv effekt på salget af elbiler i Norge, som ifølge Norsk Elbilforening i dag har mere end 125.000 elbiler på vejene. Mange, mange flere end i Danmark.

I Alternativet har vi stillet et ændringsforslag til regeringens finanslov, der vedtages fredag, om at bruge pengene fra den lavere registreringsafgift på fossilbiler til i stedet at fjerne afgiften helt på elbiler. Det drejer sig i alt om 925 millioner kroner årligt. Det burde være en helt oplagt prioritering for en ansvarlig regering, der tager klimakrisen og sine internationale forpligtelser alvorligt.

En fremtid i balance
Udover at fjerne registreringsafgiften på elbiler foreslår vi også i Alternativets eget finanslovsudspil, ’En Fremtid i Balance’, at fjerne broafgiften på Storebæltsbroen for elbiler og halvere prisen for fyldte biler for at fremme samkørsel.

Derudover har vi også afsat penge til at lave forsøg med roadpricing ud fra ideen om, at det skal være dyrest at fylde og forurene i byerne, mens det skal være billigst at køre på landet, hvor det er sværere at tage offentlig transport eller cykle.

Jeg håber virkelig, at regeringen snart indser, at vi bliver nødt til at kaste os aktivt ind i klimakampen, hvis vi skal lykkes med at bremse den globale opvarmning, før det er for sent. Det kræver, at regeringen får øjnene op for, at klimakampen skal tages i alle dele af samfundet – ikke mindst på transportområdet. Og at vi får en finanslov, der er langt mere klimaansvarlig. Det ville klæde regeringen og Danmark.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: