DN kæmper videre mod skifergas

SKIFERGAS – Frederikshavn Kommune har givet grønt lys til prøveboringer efter skifergas. Det kan få uoverskuelige konsekvenser for natur og miljø, siger Danmarks Naturfredningsforening, som kæmper videre mod den problematiske energikilde.

Frederikshavn Kommune har givet grønt lys til at bore efter skifergas. Også Nordsjælland er et potentielt udvindingsområde.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper videre mod udvinding af skifergas. Selvom Frederikshavn byråd onsdag aften gav grønt lys for at udføre prøveboringer efter den sorte energikilde, mener foreningen nemlig, at projektet bør falde på grund af en særdeles mangelfuld vurdering af, hvordan udvinding af skifergas kan påvirke det omgivende miljø.

- Vi finder det dybt kritisabelt, at man har faseopdelt projektet, fordi det slører problemerne, siger Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun mener, at Frederikshavn Kommune og andre interessenter reelt ikke har fået mulighed for at vurdere projektet i sin helhed.

- Nu har vi fire uger til at se på den endelig VVM (vurdering af virkninger på miljøet) og overveje en klage, siger hun.

Skifergas truer miljøet
Danmarks Naturfredningsforening mener, at prøveboringen er et skridt på vejen mod en reel udvinding, og gruer for de miljøkonsekvenser, der måtte være ved en skifergasproduktion i Danmark.

Erfaringerne fra USA viser nemlig, at udvindingen kan skade miljøet og forurene grundvandet. Desuden er en produktion af skifergas i strid med regeringens eget mål om, at Danmarks energiforsyning skal være helt omstillet til vedvarende energi i 2050. Således skal Danmark allerede i 2035 være fri for fossile brændsler i energiforsyningen.

- Vi skal med andre ord udfase fossile brændsler – ikke lede efter nye, siger Sine Beuse Fauerby.

Ikke desto mindre har regeringen gennem Nordsøfonden allerede brugt 70 mio.kr til det nordjyske skifergasprojekt, der udføres af franske Total.

Ingen hjælp fra Christiansborg
- Udvindingen af skifergas kan medføre massive miljøproblemer, ødelægger landskaberne med boretårne og medfører massiv tung trafik og intet kan stå i skarpere kontrast til regeringens grønne løfter end skifergasudvidning, siger Sine Beuse Fauerby.

- Vi finder det derfor stærkt kritisabelt, at politikerne på Christiansborg ikke nu påtager sig et ansvar og får lagt et regelsæt for, hvordan Danmark skal forholde sig til problematikken. Vi må se, om de kommer på banen, når og hvis Total udvider eftersøgningen efter skifergas og protesterne breder sig, siger Sine Beuse Fauerby. Det franske olieselskab har også planer om prøveboringer i Nordsjælland, hvor der ligeledes formodes at være skifergas i undergrunden.

Når skifergas skal udvindes, foregår det ved hjælp af en teknik, der kaldes hydraulisk fakturering – eller bare fracking. Efter boret er nået cirka fire kilometer ned i undergrunden, sprøjtes 15 millioner liter vand tilsat kemikalier og sand ind i skiferlagene, som sprækker. Processen frigør gassen, som efterfølgende kan hentes op til overfladen med returvandet.

Danmarks Naturfredningsforening vil nu undersøge, om sagen kan indbringes for Natur- og Miljø-klagenævnet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: