Danmark i top med klima og grøn energi

KLIMA – Danmark får igen i år en samlet førsteplads blandt verdens lande, når det gælder vedvarende energi, CO2-udslip, energieffektivisering samt klimapolitik både nationalt og globalt. Det viser rapporten Climate Change Performance Index, som blev offentliggjort i dag ved klimatopmødet COP20 i Lima.

Klimamarchen i New York 20. september blev den hidtil største globale manifestation i kampen mod de globale klimaforandringer.

- Climate Change Performance Index viser med al ønskelig tydelighed, at Danmark i disse år styrker sit globale lederskab inden for klima og bæredygtig energi, og det er virkelig en glædelig nyhed, siger Søren Dyck-Madsen, klima- og energiekspert i Det Økologiske Råd.

Rapporten er udarbejdet af miljøorganisationerne Climate Action Network Europe og Germanwatch. De vurderer hvert år verdens lande på deres
faktiske indsats for at skære ned på CO2-udslippet og fremme vedvarende energi, energieffektivitet nationalt samt klimavenlig energipolitik på globalt og nationalt plan.

Danmark i en klasse for sig selv
I år er den danske førsteplads endnu mere overbevisende med 77,76 point ud af 100 mulige. Sverige er kravlet op på andenpladsen med 71,44 point på grund af en stor indsats for energibesparelser i husholdningerne.

- Det er tydeligvis en kombination af den stærke danske nationale energipolitik, som har 95 pct. opbakning i Folketinget, og den faktiske udvikling, hvor Danmark år for år reducerer sin udledning af drivhusgasser, som igen i år er grundlaget for den flotte placering, vurderer Søren Dyck-Madsen.

- Det er vigtigt, at verden har foregangslande, som kan vise, at det faktisk kan lade sig gøre at omstille til et klimavenligt energisystem og samtidig fastholde
konkurrenceevnen, og her er Danmark et rigtig godt eksempel, som mange lande holder øje med.

Importerede varer medregnes ikke
Rapporten er udarbejdet på bagrund af det direkte danske udslip af drivhusgasser fra aktivitet inden for Danmarks grænser. Og her ligger Danmark ret godt til.
Men hvis man i stedet baserede opgørelsen på udslippet fra det danske forbrug, så ville Danmark ligge betydeligt ringere.

- Vi har et højt forbrug, og vi importerer rigtig mange af de energitunge varer, og herved skubber vi så at sige en del af vores udledning af drivhusgasser til især Kina.
Det bør vi have in mente, når vi vurderer den flotte placering, siger Søren Dyck-Madsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: