Danmark har verdens bedste klima- og energipolitik

KLIMADUKS – Danmark får en samlet førsteplads, når det gælder CO2-udslip, vedvarende energi, energieffektivisering og klimapolitik både nationalt og globalt. Det viser rapporten Climate Change Performance Index, som offentliggøres i dag mandag den 18. november ved klimatopmødet COP19 i Warszawa.

Danmark scorer høje point i ny analyse fra Climate Action Network Europe.

- Climate Change Performance Index viser med al ønskelig tydelighed, at Danmark i disse år styrker sit globale lederskab inden for klima og bæredygtig energi, og det er virkelig en glædelig nyhed, siger Søren Dyck-Madsen, klima- og energimedarbejder i Det Økologiske Råd.

Rapporten er udarbejdet af miljøorganisationerne Climate Action Network Europe og German Watch. De vurderer hvert år verdens lande på deres faktiske indsats for at skære ned på CO2-udslippet og fremme vedvarende energi, energieffektivitet og klimavenlig energipolitik på globalt og nationalt plan.

Danmark kommer her ligesom sidste år på en klar førsteplads – i år blot endnu mere overbevisende end i 2012 med 75,23 point ud af 100 mulige. På andenpladsen ligger Storbritannien med 69,66, mens Portugal er nummer tre med 68,38 point.

Energipolitik hiver op

Det er tydeligvis den stærke danske nationale energipolitik, som har 95 pct. opbakning i Folketinget, der er baggrunden for den gode placering af Danmark, vurderer Søren Dyck-Madsen. Men den danske indflydelse på klima- og energipolitikken i EU og på globalt niveau er også medvirkende til at sikre den gode placering.

- Det er vigtigt, at verden har foregangslande, som kan vise verden, at det faktisk kan lade sig gøre at omstille til et klimavenligt energisystem og samtidig fastholde konkurrenceevnen, og her er Danmark et rigtig godt eksempel, siger Søren Dyck-Madsen.

Stadig et stykke vej

I WWF Verdensnaturfonden, der ligesom Det Økologiske Råd er repræsenteret ved COP19 i Warszawa, er der også glæde over resultatet:

- WWF gav for nyligt sin højeste anerkendelse, Gift to the Earth, til Danmark af præcis samme grund – fordi Danmark i dag har verdens mest ambitiøse klima- og energimål kombineret med en lang tradition for at fremme energieffektivitet og vedvarende energi. Det er en politik, som bemærkes verden over, og som Danmark høster betydelige erhvervsmæssige gevinster af, siger Hanne Jersild, seniorrådgiver for klima og energi i WWF.

Hun påpeger dog, at der trods den flotte placering stadig er stykke vej at gå også for Danmark, især når det gælder CO2-reduktion fra transport og landbrug.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: