Behov for ny vinkel på elforsyning

ENERGI – Danmark er ikke længere selvforsynende med el. Derfor er det nødvendigt at gentænke forsyningssikkerheden, mener Det Økologiske Råd.

Soren Dyck-Madsen: - Det haster med at få store varmepumper ind i fjernvarmen og få gang i salget af el-biler.

Danmark er ikke længere selvforsynende med strøm og må hver uge importere el fra udlandet. Det betyder et større afhængighedsforhold til vores nabolande og en udhuling af forsyningssikkerheden.

Det er nemlig langt fra sikkert, at vores naboerne vil stå til rådighed for at løse vores udfordringer med el-produktionen. Derfor er der behov for at gentænke forsyningssikkerheden, mener Det Økologiske Råd.

Det er den stigende produktion fra vedvarende energi, billig strøm fra norsk vandkraft og forringede eksportmuligheder til Tyskland, som i øjeblikket presser den danske elpris så langt ned, at de danske kraftvarmeværker ikke længere kan matche priserne, og derfor må lukke.

Varmepumper, elbiler og prissignaler
Det er et problem, da der endnu ikke findes andre løsninger, der kan overtage kraftværkernes rolle i den danske el-produktion.

- Det haster med at få store varmepumper ind i fjernvarmen, at få sat fart i salget af el-biler, samt ikke mindst at få lavet forbedrede og klare­re markedsprissignaler, som i højere grad bl.a. kan få industrien til at tænke i fleksibelt elforbrug som en del af deres indtjeningsgrundlag, siger Søren Dyck-Madsen, energimedarbejder i Det Økologiske Råd.

Det kan blive dyrt for det danske samfund, hvis udviklingen i det sammenhængende el-system ikke håndteres rigtigt, advarer han.

Risikoen er, at Danmark må betale kraftværkerne for ikke at lukke eller reducere forsyningssikkerheden. Der er derfor behov for at udnytte alle muligheder for at fremme et fleksibelt elforbrug og reducere energibehovet.

Det Økologiske Råd har beskrevet situationen i et nyt notat, som skal informere og inspirere de danske beslutningstagere til at agere. Her opstilles bl.a. en række forslag til initiativer på 10 centrale områder med betydning for udviklingen af den danske forsyningssikkerhed.

Forslag til ti initiativer

  • Det danske energiforbrug skal reduceres
  • Den nationale forbrugsfleksibilitet bør udbygges
  • Der bør udvikles klarere markedsprissignaler, som i højere grad kan få især industrien til at tænke i fleksibelt elforbrug
  • Det bør sikres, at distributionsselskaberne investerer i smart udbygning af nettene
  • Der bør etableres et timemarked for de forbrugere, der allerede har fjernaflæste elmålere
  • Mest muligt elforbrug bør flyttes over på fleksible og lagringsbare energiformer
  • Markedet for afbrydelighedsaftaler bør udbygges
  • Markedet for el-kvalitetsydelser herunder effektbalancer bør udbygges

Udlandsforbindelserne bør udbygges, samt de interne forbindelser i Norge og Tyskland
EU’s CO2 kvotehandelssystem skal bringes til at virke.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: