Connie Hedegaard vil have flere elbiler på vejene

TRANSPORT – Ny tilskudsordning med en samlet pulje på 35 millioner kroner skal opsamle praktiske erfaringer med elbiler. Elbilerne udnytter energien tre gange så effektivt som almindelige bilmotorer.

Elbilerne udnytter energien tre gange så effektivt som almindelige bilmotorer.

Regeringen lukker i dag op for en pengepose med i alt 35 millioner kroner til en ny forsøgsordning for elbiler.

Pengene skal bruges til at afprøve, hvordan elbiler bedst muligt kan komme til at fungere som en del af et samlet energisystem. Formålet er at få praktiske erfaringer med elbiler og med den nødvendige infrastruktur.

- Vi skal have flere elbiler på de danske veje, siger klima- og energiminister Connie Hedegaard.

- Elbilerne udnytter energien tre gange så effektivt som almindelige bilmotorer. Samtidig giver elbilerne mulighed for, at den vedvarende energi som for eksempel vindenergi kan anvendes i transportsektoren, så CO2-udledningen fra denne sektor reduceres, forklarer hun.

- Elbilerne kan altså være med til at realisere regeringens langsigtede mål om at gøre Danmark 100 procent uafhængigt af fossile brændsler. Elbiler fremmer dermed vigtige målsætninger for klima, energieffektivitet og forsyningssikkerhed, siger klima- og energiministeren.

- Vi er tidligt ude. Endnu er der ganske få elbiler på markedet, men vi skal have det her skubbet i gang og opsamle praktiske erfaringer, siger Connie Hedegaard.

Transportens grønne testmarked
I takt med at flere vindmøller vinder indpas i den danske elforsyning, er der brug for at kunne lagre strømmen, og her kan elbilernes batterier være et smart og fleksibelt lager for ekstra strøm, mener hun.

- Som en ekstra gevinst bidrager elbiler til et bedre bymiljø. Bilerne støjer mindre og udleder ingen partikler og skadelige emissioner til nærmiljøet. Så der er rigtig mange gode grunde til, at vi sætter turbo på og hjælper de praktiske forsøg i gang. Vi skal i gang med at gøre Danmark til transportens grønne testmarked.

Hjemmeplejen, taxi-selskaber, store virksomheder, delebils-ordninger og andre med en såkaldt flåde af biler, vil kunne opnå tilskud fra ordningen. Tilskud gives for eksempel til ekstraomkostninger ved indkøb af elbiler og opladestationer og til analyser og dokumentation af erfaringer.

Del af energiforliget
Energistyrelsen, der administrerer tilskudsordningen, indkalder nu projektansøgninger til første ansøgningsrunde. Fristen for ansøgninger er fredag den 23. januar 2009.

Forsøget er en del af energiforliget fra februar 2008, som alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten stod bag. I hvert af årene 2008-2009 er der afsat 10 millioner kroner og de tre efterfølgende år, er der afsat 5 millioner kroner årligt. Anden ansøgningsrunde forventes igangsat inden sommeren 2009.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: