60.000 huse på landet bør rives ned

Mange huse er ikke værd at bevare og bør rives ned.

ENERGI – 60.000 huse på landet er så dårlige, at de bør rives ned hurtigst muligt. De sluger alt for meget energi og er så dyre at renovere, at de blokerer for den nødvendige energieffektivisering af boligmassen, mener Det Økologiske Råd.

Tomme og ofte ringe bygninger skæmmer landskabet mange steder i de danske landdistrikter. Statens Byggeforskningsinstitut har vurderet, at 60.000 huse på landet er til overs og så ringe, at de burde rives ned.

Husene, der i mange tilfælde har stået tomme i flere år, skæmmer landskabet og giver landdistrikterne et dårligt omdømme, men de også en hindring for den nødvendige energieffektivisering af boligmassen.

Det vurderer energimedarbejder i Det Økologiske Råd, Søren Dyck-Madsen. Han har netop udarbejdet et notat med en række anbefalinger til initiativer, krav og lovændringer, som kan fremme en stor bolig-oprydning i det åbne land.

Dårligt isolerede og ringe materialer
- De dårlige huse på landet har et alt for stort energiforbrug. De er dårligt isolerede og materialerene er så ringe, at det er både bedre og billigere at rive dem ned end at sætte dem i stand, siger Søren Dyck Madsen.

Hvis det skal lykkes at blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 som planlagt, er det ikke nok at omstille energiforsyningen til vedvarende energikilder. Det er nødvendigt og faktisk også billigst samtidigt at nedbringe det totale energiforbrug. Her er de mange dårlige og overflødige huse på landet en stopklods for processen.

- Boligmarkedet i de åbne land er gået i stå, huspriserne er lave, og det er oftest umuligt at optage lån til boligforbedringer af de huse, som er bevaringsværdige. Det er simpelthen nødvendigt at skabe en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, siger han.

Bedre kommunal planlægning
For at oprydningen kan blive en succes, kræver det dog nye rammebetingelser og bedre kommunal planlægning, understreger Søren Dyck-Madsen.

- Nedrivningen skal fokusere på de energimæssigt dårligste huse, og den støtte, der bliver givet til nedrivning skal målrettes til de kommuner, som kan fremlægge en sammenhængende plan for oprydning i bebyggelserne i det åbne land, siger han.

Lovgivningen bør ændres, så kommunerne får bedre økonomiske redskaber til at hjælpe de borgere, som fortsat bor på landet i åbenlyst nedslidte eller uhensigtsmæssigt beliggende bygninger, men som ikke selv har råd til at forbedre eller rive dem ned.

Det skal være attraktivt at bo på landet
Kommunerne skal have mulighed for genhusning og bør sikre, at den sker på en måde, der styrker de udpegede udviklingsområder, mener Det Økologiske Råd.

- Når man river de grimme, forfaldne huse ned, får kommunerne desuden muligheder for at forbedre herlighedsværdierne i landdistrikterne og koncentrere bosætningen, så det både bliver attraktivt at flytte på landet igen og det bliver billigere at servicere borgerne, siger Søren Dyck-Madsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: