Vindmøller skaber vækst og tusindvis af jobs

ENERGI – Hold fast i Energiforliget og den aftalte udbygning med vindmøller – den giver nemlig anledning til tusindvis af jobs og nye aktiviteter i lokale havne. Det skriver flere danske havne, fagforeningen 3F, vindmølleindustrien, lokale vindudviklere og energiselskaber i en fælles appel til Folketinget. Hvis for eksempel de kystnære vindmølleparker aflyses, går vi glip af omkring 6.000 arbejdspladser, heraf mange i lokale havne.

Middelgrunden i Øresund. Alene i år har DONG Energy indvidet to store havvindmølleparker i Storbritannien og Tyskland, og flere er på vej. Foto: FN

I et udvidet debatindlæg i dag i Jyllands-Posten opfordrer fagforeningen 3F, Grenå Havn, Thyborøn Havn, Hvide Sande Havn, DJURS Wind Power, Vindmølleindustrien, European Energy, Vattenfall samt forsyningselskabet HOFOR Folketinget til at holde fast i Energiforliget og den aftalte udbygning med vindmøller – både de kystnære vindmølleparker og vindmølleudbygningen i øvrigt.

Opfordringen sker i håbet om at bevare de mange tusind arbejdspladser, som den aftalte vindudbygning giver anledning til – både mens møllerne bygges og i den efterfølgende driftsfase.

Flere undersøgelser viser, at etableringen af de 350 MW kystnære vindmølleparker vil give anledning til ca. 6.000 arbejdspladser i anlægsfasen og omkring 50 permanente jobs i driftsfasen.

Lokale arbejdspladser
Mange af disse jobs vil gå til danske virksomheder, ligesom der vil være tale om øget lokal jobskabelse de steder, hvor møllerne opføres. Det er blandt andet velkendt, at både anlæg, drift og servicering af havmølleparker skaber beskæftigelse i de lokale havne. Eksempler er Grenå Havn, Esbjerg Havn og Rømø Havn, som alle har en central rolle i anlæg og drift af eksisterende store havmølleparker i Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Også andre lokale arbejdspladser oplever øget aktivietet, når der bygges vindmøller. Således fik DJURS Wind Power, som er et netværk af lokale virksomheder, ordrer for 450 millioner kroner, da havmølleparken Anholt (på 400 MW) blev etableret.

De fem kystnære parker, som er aftalt i Energiforliget ligger ved Vesterhavskysten, i Kattegat ud for Sæby, i Smålandsfarvandet ved Lolland samt ved Bornholm. Områder, hvor der er stort behov for at skabe vækst gennem øget beskæftigelse. De kystnære parker forventes at blive de billigste havvindmølleparker, der opføres i disse år. Ikke blot i Danmark, men i hele verden.

Hold fast i energiforliget
Parterne bag debatindlægget understreger også vigtigheden af at fastholde udbygningen med landvind og slutter deres indlæg med denne opfordring:

»Grøn energiteknologi er en af Danmarks absolutte styrkepositioner og afgørende for at fastholde Danmark som produktionsland. Bare indenfor vindsektoren har vi 31.000 arbejdspladser, 4 ud af 5 vest for Storebælt, og vi sikrer årlige eksportindtægter i milliardklassen. Hele verden er i disse år ved at omstille deres energisystemer og vil øge deres efterspørgsel på vedvarende energi. Det kan betyde vækst i Danmark. Vi skal derfor udnytte vores forspring nu. Vores opfordring er derfor: Hold fast i Energiforliget, skab ro og vækst lokalt og nationalt.«

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: