Vind kan dække en femtedel af verdens elforbrug i 2050

VINDMØLLER – Vindkraft kan dække op mod 18 procent af verdens samlede elforbrug i 2050. Det vurderer det internationale energiagentur, IEA i en ny rapport.

Vindkraft skal producere op mod en femtedel af verdens strømforbrug. Foto: Colourbox

I dag dækker vindmøllerne kun 2,6 procent af vores strømforbrug. Hvis vindkraften skal målet om en andel på næsten en femtedel skal nås, kræver det en forøgelse på otte-ti gange den nuværende produktion på 300 gigawatt. Samtidig kræver det årlige investeringer på 150 milliarder. Omtrent det dobbelte af de 78 milliarder dollar, der i dag investeres i vindenergi.

Rapporten, som er en opdateret udgave en rapport, der første gang blev præsenteret i 2009, har opjusteret vindkraftens forventede andel af energiproduktionen fra dengang 12 procent til nu 18 procent af elforbruget i 2050.

Ifølge rapporten er det blandt andet de seneste teknologiske landvindinger inden for vindmølle-industrien, der giver grund til at opjusterere forventningerne til vindenergiens andel af energimarkedet.

Turbunerne bliver stadig højere, stærkere og lettere, ligesom vingerne og resten af møllekonstruktionen bliver bedre og mere effektive til at opfange og udnytte vindens kraft.

Næsten konkurrencedygtige priser

Prisen på energi produceret af land-baserede vindmøller er tæt på at være konkurrencedygtig i forhold til andre energikilder. Og i enkelte lande som fx Brasilien klarer vindkraften sig endda bedre end de fossile alternativer målt over en lidt længere tidshorisont.

Det er stadig dyrt og teknisk udfordrende at producere energi ved hjælp af offshore vindmøller, men på lang sigt har havvindmøllerne stort potentiale. Ifølge rapportens beregninger vil vi frem mod 2050 kunne forvente en reduktion af prisen på vindenergi på 25 procent for landbaserede møller og 45 procent for offshore.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: