Energien skal flyde frit over grænserne

ENERGI – Et frit energimarked står ‘tårnhøjt på vores prioriteringsliste’, forsikrede Margrethe Vestager, EU’s konkurrencekommissær i går på et møde i Aarhus.

Margrethe Vestager: Det er afgørende, at det europæiske energimarked kommer til at fungere. Foto: Bjarke Ørsted

Den europæiske omstilling til vedvarende energi er i fuld gang, og den accelererer endda, blandt andet fordi EU har afsat rigtig mange penge til forskning og udvikling af vedvarende energi. Målet er et marked, hvor gas og el kan flyde frit over grænserne.

Sådan sagde EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager, da hun midt i januar deltog i en minikonference i Aarhus arrangeret af Ingeniørforeningen IDA, Danmarks Vindmølleforening, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Engergy.

- Vedvarende energi kræver helt åbenlyst, at man kan eksportere, og derfor er det helt afgørende, at det europæiske energimarked kommer til at fungere, først regionalt og siden på europæisk plan, sagde Margrethe Vestager.

Uden et frit energimarked kan det fx være svært at komme af med overskuddet på de dage, hvor danske vindmøller producerer mere el end vi kan bruge i Danmark, og derfor arbejder Margrethe Vestager målrettet på at fjerne de barrierer, der hindrer et frit energimarked, hvad enten det er tekniske eller politiske forhindringer.

Ny holdning til brug af el
Hun ser ikke mindst store perspektiver i udveksling af elektricitet på kryds og tværs af grænserne:

- Vi skal vende vores energiforbrug i retning af elforbrug, men det kræver en holdningsændring, for da jeg var barn blev jeg fx opdraget med, at elvarme var det onde selv. Det var dyrt og ikke godt for miljøet, så det var på med ekstra strømper og sweatre, sagde min far.

I dag er der ofte overskud af el produceret af vindmøller eller på vandkraftværker, og derfor behøver de enkelte lande måske ikke at have så stor kapacitet selv til at producere energi. Det er et af de emner, Margrethe Vestager ser på:

- Vi er ved at undersøge kapacitetsmarkedet, for hvem siger, at ens backup behøver at være i landet, den kan jo stå i Sverige eller et andet sted.

Bestemmer selv
De enkelte lande i EU bestemmer selv hvilket miks af energiformer, de vil satse på, og sådan skal det også være, mener Margrethe Vestager. Dansk Fjernvarmes vicedirektør, Kim Behnke, glædede sig i den sammenhæng over at fjernvarme og fjernkøling for første gang er kommet med i EU’s engergiplaner, for som han sagde: Hele EU har brug for fjernvarme og fjernkøling, og også på det felt vinder vedvarende energi stigende indpas.

- For bare 10 år siden var solvarme i fjernvarmesystemerne en kættersk idé i Danmark, men i dag har vi 84 solvarmeanlæg og 22 nye er på vej. De største har et tilknyttet varmelager og dækker 50 procent af varmeforbruget, oplyste Kim Behnke, der også gerne ser overskydende vindkraft brugt til at fremstille fjernvarme.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: