Regeringens mål kræver 560 nye vindmøller

ENERGI – 300 store vindmøller kan erstatte dyre havvindmøller.

Knap 300 store vindmøller tæt på kysten er nok til at erstatte de mange dyre havvindmøller.

Knap 300 store vindmøller tæt ved de danske kyster kan erstatte mange dyre havvindmøller, når Danmark skal nå regeringens mål om 50 procent vindkraft i 2020.

Det vurderer vindeksperten Hans Henrik Lindboe fra EA Energianalsy. Ifølge Ingeniører skønner han, at der skal etableres 2.100 MW ny vindkraft frem mod 2020 for at leve op til regeringens mål.

Han forestiller sig, at effekten skal fordeles med 600 MW på havvindmøller, 500 MW landmøller og – som noget nyt – 1.000 MW kystmøller, der er havvindmøller opstillet relativt tæt på kysten.

560 nye vindmøller på ti år
Hvis effekten omregnes til en fifty-fifty-blanding af 3 MW- og 5 MW- møller, så svarer det til 560 vindmøller over en tiårs periode – hvoraf de tre fjerdedele placeres ude i vandet.

Den ekstra kapacitet vil øge elproduktionen med vindkraft fra 8,2 TWh i 2010 til 18,1 TWh i 2020, hvilket svarer til 51,3 procent af brutto-elforbruget. Produktionen er beregnet på basis af gennemsnitlige vindforhold.

Sker der så hurtig en vindmølleudbygning, så skal der være noget, der kan balancere det samlede energisystem. Der skrives og tales meget om elbiler, men da der ikke realitsisk set vil kunne rulles et omfattende nok elbils-net ud med dels tilstrækkelig mange elbiler og dels ladestationer nok, så er det bedste bud, at man bruger fjernvarmen som buffer og lager, vurderer Hen Henrik Lindboe.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: