Vietnam får gavn af dansk miljøteknologi

Grønt eksporteventyr skal beskytte Vietnams vand. Miljøminister Ida Auken søsætter nyt partnerskab for grøn teknologi til dambrug i Vietnam. Det skal sætte skub i eksport af dansk miljøteknologi for flere hundrede millioner kroner og hjælpe vietnameserne med at fordoble deres fiskeproduktion uden at skade vandmiljøet.

Danmark skal eksportere grøn teknologi til Vietnam. Miljøministeriet støtter det første offentlig-private partnerskab for grøn dambrugsteknologi i Vietnam.

Dansk miljøregulering har fået danske dambrug til at investere massivt i grøn teknologi. På blot 10 år har de dambrug, der har satset på grønne innovative løsninger, fordoblet produktionen af fisk samtidig med, at de har mere end halveret udledningen af fosfor og organisk materiale til vandmiljøet. Den danske succes skal nu udbredes til Vietnam, som vil fordoble sin produktion af fisk inden 2015.

Grøn dambrugsteknologi
De mest moderne danske ferskvandsdambrug er i dag blandt verdens reneste og danske firmaer har en global førerposition i teknologisk know-how. Disse grønne løsninger vil miljøminister Ida Auken nu eksportere til Vietnam – én af de nye asiatiske tigre indenfor fiskeopdræt. Miljøministeriet støtter derfor nu det første offentlig-private partnerskab for grøn dambrugsteknologi i Vietnam. Forventningen er, at det vil føre til en eksport af dansk miljøteknologi til Vietnam for omkring 600 millioner kroner inden 2016.

- Danmark har knækket koden til, hvordan man producerer flere fisk og samtidigt forurener mindre. Det er lykkedes, fordi vi har satset på innovation og intelligent lovgivning. Nu skal vi udnytte vores globale førerposition til gavn for dansk eksport og Vietnams vandmiljø. Vi kan levere de grønne løsninger, som Vietnam efterlyser for at kunne fordoble sin produktion af fisk uden at belaste miljøet mere, siger miljøminister Ida Auken.

Demonstrationsprojekt skal være udstillingsvindue
Det nye partnerskab mellem Miljøministeriet, DI og en række producenter af grøn dambrugsteknologi samler nøgleaktørerne i den danske dambrugssektor og planlægger at bygge et demonstrationsanlæg i Vietnam. Det skal fungere som udstillingsvindue for dansk miljøteknologi. Nogle af de grønne løsninger, som Danmark kan levere, er ressourceeffektive pumper og systemer, højteknologisk foder samt effektive overvågningssystemer.

Vietnam er et af verdens hastigst voksende producenter for fiskeopdræt, men den eksplosive vækst belaster miljøet med tungmetaller i slammet, medicinrester og næringssalte i vandet, og et alt for højt vand- og energiforbrug. Der er derfor et stort potentiale for at danske miljøteknologileverandører kan eksportere grønne løsninger til Vietnam.

Vi kan være stolte
- Vi kan være stolte af, at Danmark kan bidrage til løsning af globale miljøproblemer på de nye vækstmarkeder. Danmark er en stor aftager af vietnamesiske fisk og skaldyrsprodukter, og vi vil gerne sikre en bæredygtig produktion for de fødevarer, vi aftager. Vi kan hjælpe Vietnam markant til en renere og mere effektiv fiskeproduktion, siger miljøminister Ida Auken.

Spisefisk opdrættet i akvakultur er verdens hurtigst voksende fødevaresektor. Globalt set har akvakultursektoren oplevet en markant vækst over de seneste 20 år. Fiskeopdræt udgør i dag næsten halvdelen af den globale produktion af spisefisk,og andelen stiger løbende.

Vietnameserne er storspisere af fisk og eksportører af produkter fra dambrug. (CC BY flickr Lucas-Jans).

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: