Vildtforvaltningsrådet anbefaler ulve-erstatning

ULV – Når ulven angriber og forvolder skade på husdyr, bør det udløse erstatning, mener Vildtforvaltningsrådet.

Miljøministeren bør etablere en erstatningsordning, der både skal forebygge skader og yde erstatning for direkte og indirekte skader i forbindelse med ulveangreb, anbefaler Vildforvaltningsrådet. (Foto: Colourbox)

Miljøminister Ida Auken bør etablere en erstatningsordning, så der kan ydes erstatning for direkte og indirekte skader i forbindelse med ulveangreb på fx. en fåreflok.

Det anbefaler et enigt Vildtforvaltningsråd, som i dag har drøftet, hvordan man skal håndtere den nye situation, der er opstået efter, at indvandrende ulve fra Tyskland er ved at slå sig ned i Danmark.

Både Tyskland og Sverige har velfungerende erstatningsordninger i forbindelse med ulveangreb.

Rådet konstaterer, at det vil have indflydelse på naturen og give store udfordringer, at ulven er kommet til landet. Det anbefaler en forvaltningsplan, som kan sikre, at man kan håndtere de konkrete biologiske, samfundsmæssige og økonomiske udfordringer.

Omfattet af habitatdirektivet
Vildtforvaltningsrådet tager udgangspunkt i, at ulven er omfattet af EU’s habitatdirektiv, og at Danmark har internationale forpligtelser over for ulve.

Forvaltningsplanen bør have klare mål og være dynamisk, så den kan justeres efter den kommende udvikling, også når den bliver uventet, lyder det fra rådet, der også vil have nedsat en arbejdsgruppe, der kan trække på en bred vifte af forskere og interessenter i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på planen.

Skal levere forslag til efteråret
En arbejdsgruppe skal nu udarbejde et forslag til en forvaltningsplan, som skal være klar til september, hvorefter den kan afleveres til miljøministeren.

Rådet anbefaler også, at der omgående etableres en erstatningsordning, indtil forvaltningsplanen er vedtaget. Rådet anbefaler desuden, at ministeren iværksætter en oplysningskampagne om ulven som en del af forvaltningsplanen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: