Minister klar med erstatning for ulve-skader

ULV – Landmænd og andre dyreejere kan nu få erstatning svarende til slagteprisen, hvis ulven angriber får, geder, grise, kalve og føl.

En ny midlertidig ordning sikrer erstatning for direkte og indirekte skader i forbindelse med ulveangreb. /Foto: Colourbox

Ulven er efter 199 års fravær vendt tilbage til dansk natur, og nu skal mennesker og husdyr igen vænne sig til at leve side om side med et af Europas store rovdyr og med risikoen for, at ulve kan gøre skade på husdyr. Fremover vil fåreavlere eller landmænd med husdyr derfor kunne få kompensation, hvis de mister dyr på grund af ulveangreb. Ordningen er midlertidig, indtil forvaltningsplanen for ulv er klar.

- Det er vigtig, at vi får skabt klarhed over, hvordan man skal forholde sig, hvis en ulv har været på rov i en fårefold eller indhegning for frilandsgrise. Den klarhed har vi nu med den midlertidige ordning, som administreres af Naturstyrelsen, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Kompensationsordningen er et led i at sikre en fredelig sameksistens, hvor der tages hensyn til både ulven og husdyrejere.

Kompensation svarer til slagtepris
Kompensationsordningen omfatter en række husdyr, der kan være naturlige byttedyr for en ulv. Det drejer sig om får, lam, geder, gedekid, grise, pattegrise, kalve og føl.

Erfaringer fra Sverige, Norge, Tyskland og Finland, som er de lande tættest på Danmark, der har vilde bestande af ulve, viser, at ulve kun i meget begrænset omfang angriber og dræber husdyr. En af de tre ulve, der er blevet set i Midtjylland, angreb og dræbte i februar måned flere får, og efterfølgende måtte nogle af dem også aflives.

Ordningen indebærer, at der kan udbetales et fast beløb per dyr uanset vægt eller andre forhold, hvilket svarer til slagteprisen. Derudover vil der bliver givet et fast beløb til destruktion af det dræbte eller skadede dyr.

- Den midlertidige ordning træder i kraft i dag. I slutningen af året kommer Vildtforvaltningsrådet med deres udkast til en forvaltningsplan for ulv, hvor der vil indgå et forslag til en permanent erstatningsordning. Til den tid vil vi så igen vurdere, hvordan vi kan sikre en fredelig sameksistens mellem ulven og husdyrejere, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Ulvens føde
Ifølge DCE, Dansk Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, består 96 procent af en ulvs føde af rådyr, dådyr, krondyr, vildsvin og mindre vildt som hare, fasan og gnavere. Det viser tal fra Tyskland, hvor man i en årrække har haft en ulvbestand, der tæller omkring 150 ulve.

Hvis man mener, at et husdyr er blevet dræbt af en ulv, skal man rette henvendelse til en af Naturstyrelsens vildtkonsulenter, der vil vurdere skaderne, angrebsmåden og i tvivlstilfælde indsamle DNA-spor. Den midlertidige kompensationsordning for skader forvoldt af ulv er trådt i kraft dags dato.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: