Ingen erstatning for ulve-angreb

ERSTATNING – Miljøminister Ida Auken har ikke planer om at oprette en fond, der kan betale erstatning til landmænd, der mister deres husdyr som følge af angreb fra ulven eller andre rovdyr.

Miljøministeren er glad for, at ulven er tilbage i Danmark., men staten skal ikke yde erstatning til ladmænd, der mister husdyr som følge af angreb fra ulven. (Foto: Colourbox)

Hvis ulven angriber og dræber et får, skal landmanden ikke regne med at få erstatning fra Staten. Det skriver miljøminister Ida Auken i et svar til Thomas Danielsen, der er medlem af Folketinget for Venstre.

- I Danmark betragtes vildtet som sit eget, dvs. at ingen er erstatningsansvarlig for de skader, det måtte volde. Derfor er der ingen aktuelle planer om at oprette en fond, som erstatter husdyr, der er blevet dræbt af ulve, svarer Ida Auken.

Han ville have at vide, om Ida Auken er enig med Danmarks Naturfredningsforening, som har foreslået, at der oprettet en fond, så staten erstatter husdyr, der er blevet dræbt af ulve.

Vildtforvaltningsrådet skal komme med anbefalinger
Miljøministeren har nu bedt Vildtforvaltningsrådet diskutere, hvordan man bedst kan håndtere ulven, som efter alt at dømme er ved at etablere en blivende bestand i Danmark.

Rådet skal drøfte ulve-spørgsmålet på rådets møde 22. marts, og ministeren  ‘ser frem til at modtage rådets anbefalinger efter mødet’, skriver hun.

- I den konkrete sag, hvor en landmand har fået dræbt et antal får af en formodet ulv har Naturstyrelsen med henblik på erfaringsopsamling ydet assistance, bl.a.med hjælp til opsætning af hegn, oplyser Ida Auken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: