Vi får måske vilde heste i Danmark

NATUR – Danske forskere har undersøgt muligheden for at genskabe bestande af vilde heste rundt om i verden. I Danmark kan vi have mange vilde bestande af heste allerede om 10 til 20 år, siger  forskerne ifølge Videnskab.dk.

Vilde heste vil ikke skabe de samme problemer som bisoner og elge, og de kunne være til gavn for en masse forskellige andre arter gennem græsning, der kan skabe lysåbne økosystemer, som forskellige dyr og planter har brug for.

Størstedelen af verden har mistet sin naturlige bestand af store græsædende dyr.

Det betyder, at mange naturområder vokser vildt og skal kontrolleres af naturforvaltere, der sikrer, at manglen på de store græssere ikke får planter og træer til at vokse ukontrolleret.

Derfor kigger mange naturforvaltere i disse år på, om det er muligt at genetablere bestande af disse store græssere.

Det vil kunne skabe egnede levesteder for mange truede arter, og det vil rent praktisk betyde, at naturforvalterne i højere grad kan læne sig tilbage og overlade naturen til sig selv.

Store græssere i økosystemer
I den sammenhæng har danske forskere fra Aarhus Universitet undersøgt, hvor det både vil være muligt og en god idé at genskabe bestande af vilde heste til at udfylde rollen som store græssere i forskellige økosystemer.

Blandt andet har forskerne identificeret 1,5 million hektar naturområder i Europa, og Danmark kan ifølge forskerne meget vel komme til at få vilde bestande af heste i den nærmeste fremtid.

- Vores undersøgelse viser, at der er et enormt potentiale i at få genetableret bestande af vilde heste verden over – også i Danmarkprofessor Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

- Det vil både gavne naturen og være økonomisk fornuftigt, da vi i højere grad kan overlade naturen til sig selv fremfor at bruge penge på at forvalte den, fordi den mangler de store græsseres nøglefunktion. Mit bud er, at vi om 10 til 20 år vil have mange bestande af vilde heste i Danmark, forudser han ifølge Videnskab.dk.

Vilde heste på Langeland
På Langelands sydspids har man i 12 år lavet forsøg med at udsætte vilde heste af exmoor-racen til naturpleje.

De cirka 60 heste har klaret sig selv næsten uden menneskers indblanding, siden de første heste blev sat ud i 2003, og deres tilstedeværelse er med til at vedligeholde de åbne naturområder.

Ophavsmanden til ideen om at udsætte heste på Sydlangeland, skovrider ved Naturstyrelsen, Søren Kirk Strandgaard, fortæller ifølge Videnskab.dk, at det har været en udpræget succes med etableringen af en bestand af vilde heste.

Det gælder både til hjælp med naturpleje, men også som en attraktion der er med til at sætte fokus på en bæredygtigt natur.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: