Vi er blevet mere energieffektive

Vi er blevet mere energieffektive. Samtidig får vi flere solceller og vindmøller. Foto: Colourbox

ENERGI – Vi er blevet mere energieffektive. Andelen af vedvarende energi stiger, og udledningen af drivhusgasser falder i Danmark.

Nye tal i Energistatistikken for 2012 er ‘opløftende læsning’, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Den dokumenterer, at udviklingen går i den rigtige retning.

Det faktiske energiforbrug faldt i 2012 med 4,2 procent. Når man tager højde for udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP) blev energieffektiviteten forbedret med 2,6 procent i forhold til året før.

Danmark bruger i dag nogenlunde den samme mængde energi som i 1990, men da der har været en ganske pæn økonomisk vækst siden dengang, bruger vi nu 30,7 procent mindre energi for hver BNP-enhed, oplyser Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Udviklingen har været i gang gennem flere årtier, og også i 2012 viser statistikken, at vi er på rette vej.

- Det er godt for klimaet og økonomien, og det er en udvikling, vi alle kan være meget stolte af, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

- Men vi er langt fra færdige. Med energiaftalen og vækstpakken øger vi indsatsen for at forbedre energieffektiviteten, siger han.

 

Vedvarende energi fylder mere

Energistatistikken viser også, at andelen af vedvarende energi i elforsyningen er stigende. I 2012 kom 43,1 procent af vores el fra vedvarende energikilder – ikke mindst vindmøller.

Samtidig falder CO2 udledningen. En foreløbig opgørelse af de samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald fra 2011 til 2012 på 8,1 procent. Siden 1990 er udledningen faldet med 25,4 procent.

Martin Lidegaard er glad for, at udledningen af drivhusgasser falder.

- Men hvis vi skal leve op til de anbefalinger, som vi får fra klimaforskerne, skal vi fortsætte med at reducere udledningen. Vi kan stadig gøre mere – ikke mindst i landbrugs- og transportsektoren, siger han.

 

Selvforsynende med energi – endnu

Som det eneste land i EU er Danmark stadig netto selvforsynende med energi. Men produktionen af råolie og naturgas i Nordsøen er på vej ned, så selvforsyningsgraden for den samlede energiproduktion faldt fra 108 procent i 2011 til 102 procent i 2012.

- I mange år har indtægterne fra olie- og gasproduktionen lagt en solid bund under den danske økonomi. Den situation er ved at ændre sig, og det er endnu et argument for, at vi omstiller vores energisektor, siger Martin Lidegaard.

- Vi skal udnytte de ressourcer, som vi har, og det er først og fremmest vind og biomasse. Den grønne omstilling handler også om, at vi skal være et økonomisk bæredygtigt samfund i fremtiden.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: