Heder, overdrev og enge skal have et løft

NATUR – 121 nye plejeplaner for heder, overdrev og enge. Græssende kreaturer, afbrænding af heder og bekæmpelse af invasive arter skal give naturen et løft.

Store hedeområder skal fortsat afbrændes, så nye lyngplanter kan spire frem på den jyske hede.

Vigtige levesteder for sjældne planter og dyr får i de kommende år et løft i kraft af 121 nye plejeplaner for beskyttede Natura 2000-områder, som Naturstyrelsen løftede sløret for i går.

Styrelsen vil skrue op for plejen af heder, enge og andre lysåbne naturtyper i de beskyttede Natura 2000-områder, som styrelsen forvalter. Planerne gælder frem til 2021.

12.000 hektar skal afgræsses
12.000 hektar naturarealer skal afgræsses af kvæg. Dyrene skal græsse i Nordby Bakker på Samsø, på overdrev på Møn og i Vangså Hede i Thy.

Som led i indsatsen skal invasive arter som rynket rose og kæmpe pileurt bekæmpes på 4.600 hektar langs den jyske vestkyst og andre steder i landet.

Myndighederne vil også grave nye vandhuller og nedlægge kilometervis af dræn og grøfter. Store hedeområder skal fortsat afbrændes, så nye lyngplanter kan spire frem.

En række af tiltagene indgik i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer, og nogle af dem er allerede gennemført, mens andre er helt nye.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: